Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Nyheter

Stödfunktionen för offentlig upphandling samlas i Konkurrensverket

Stefan Attefall (KD) och Annie Lööf (C) har meddelat att stödet till den offentliga upphandlingen ska samlas i Konkurrensverket. Idag är detta uppdelat på flera organ och myndigheter. Miljöstyrningsrådet har en viktig rådgivande roll för…

Läs mer

Inbjudan: Blåslampan 2013, seminarium och prisutdelning

Kom och var med! Uppdatera dig på ämnet integritet  vid årets seminarium. Se vem som är vinnaren av konsumentpriset Blåslampan 2013, och får ta emot priset ur konsumentminister Birgitta Ohlssons hand. När: Torsdag 17 oktober 2013,…

Läs mer

Ladda ner bifogat dokument

Konsumenterna kan minska sitt antibiotika-avtryck genom sina val av livsmedel .

”Vi borde tala om antibiotika- avtryck lika väl som vi pratar om ekologiska avtryck av vår matkonsumtion” sa Gunnela Ståhle på Vi Konsumenters och Svenska Djurhälsovården frukostseminarium i Almedalen. Det finns stora skillnader mellan hur…

Läs mer

Antibiotika och ditt val av kött – hur ser sambanden ut? Inbjudan

Vi Konsumenter och Svenska Djurhälsovården bjuder in till ett gemensamt seminarium i Almedalen. Antibiotikaresistens är ett växande folkhälsoproblem. I många länder används mer antibiotika inom djurhållningen än i sjukvården, men i Sverige är situationen den omvända….

Läs mer

Vi Konsumenter i Almedalen 2013

Antibiotikaresistens är ett växande folkhälsoproblem. I många länder används mer antibiotika inom djurhållningen än i sjukvården. I Sverige är situationen tvärtom. Vilka åtgärder krävs för att omvärlden ska nå den svenska nivån?  Vilken roll spelar…

Läs mer

Sveriges konsumenters livsmedelskampanj – Klartext nu!

Med anledning av senaste tidens skandaler kring livsmedel och den nya EU-förordningen kring märkning och information till konsumenterna om livsmedel, driver Sveriges Konumenter tillsammans med sina medlemsorganisationer en utåtriktad kampanj: Vad är det i maten…

Läs mer

Årsmötet 15 april

Årsmötet samlade 14 personer, vilket är mer än 15 % av Vi Konsumenters medlemmar. Vi fick lyssna till Jens Linder, kock och känd skribent kring mat i Dagens Nyheter och andra mattidningar. Jens anser att…

Läs mer

Antibiotikaresistens – en högprioriterad folk- och djurhälsofråga

Föreningen Vi Konsumenter (VK) har sedan flera år varit inbjudna till de möten och nätverk som finns kring hur man ska verka för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens STRAMA. Det gäller antibiotikaresistens hos såväl djur…

Läs mer

Upphandlingsutredningen: Goda Affärer i den offentliga upphandlingen

I början av mars överlämnade Anders Wijkman över Upphandlingsutredningens slutbetänkande ”Goda affärer – en strategi för hållbar offentlig upphandling” till upphandlingsminister Stefan Attefall. Vi Konsumenter har varit engagerad i offentlig upphandling och haft den offentliga…

Läs mer

Motion till Sveriges Konsumenters årsmöte 25 april

Motion till Sveriges Konsumenters årsmöte den 25 april 2013 En livsmedelsstrategi för svenska konsumenter Föreningen Vi Konsumenter yrkar på att Sveriges Konsumenter formulerar en tydlig långsiktigt livsmedelsstrategi. Strategin bör omfatta aspekter kring –          Hälsa och…

Läs mer