Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Stadgar

Stadgar, antagna vid Vi Konsumenters årsmöte 2015.