Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Remissyttranden

Remissyttrande EU-förslag: Nya djurskyddsregler för hund och katt

EU-kommissionen föreslår nya djurskyddsregler för hund och katt och deras spårbarhet Dnr 6.2.16-21308/2023 Föreningen Vi Konsumenter (VK) har beretts möjlighet att yttra sig över EU-kommissionens förslag till nya djurskyddsregler för hund och katt och deras…

Läs mer

Vi Konsumenters skriftliga synpunkter inför utredning

2023-06-14 Som vi tidigare meddelat har Vi Konsumenters ordförande Gunnela Ståhle blivit förordnad som expert i utredningen ”Stärkt konkurrenskraft för livsmedelsproducenter och ett starkt djurskydd, LI 2023:01”. Nedan följer hennes skriftliga synpunkter i anslutning till den s…

Läs mer

Remissyttrande: Bättre förutsättningar inom djurens hälso- sjukvård

2023-03-30 Remissyttrande SOU 2022:58 Bättre förutsättningar inom djurens hälso- sjukvård Föreningen Vi Konsumenter (VK) har beretts tillfälle och sätter stort värde i att yttra sig över betänkandet: Bättre förutsättningar inom djurens hälso- sjukvård. Utredningen är…

Läs mer

Remissyttrande: Friska djur behöver inte antibiotika

Vi Konsumenters ordförande Gunnela Ståhle har utfört ett digert arbete i sammanställandet av detta remissyttrande. Utredningen är mycket omfattande och vi har därför valt att lägga ut sammanfattningsdelen. Här är en länk till det fullständiga remissyttrandet….

Läs mer

Synpunkter inför översynen av djurskydds-lagstiftningen i EU

20 april 2022 Här visar vi en sammanfattning av Vi Konsumenters synpunkter inför sakråd inför översynen av djurskydds-lagstiftningen i EU. Längst ned på sidan finns en länk till hela brevet. Sammanfattning: Viktigt att arbetet i…

Läs mer

Remissyttrande över Livsmedelsverkets förslag till ändring i föreskrifter om livsmedelsinformation

Regeringen gav i juli 2019 Livsmedelsverket i uppdrag att ta fram underlag för en svensk anmälan till EU-kommissionen om ursprungsinformation för kött som serveras på restauranger och i andra storhushåll. Livsmedelsverket har nu tagit fram…

Läs mer

Remissyttrande ang krav på att hålla djur lösgående

Krav på att hålla djur lösgående – konsekvenser, övergångsbestämmelser och andra incitament än lagstiftning (rapport 2019:17) VK anser om rapporten att:  Det krävs lösgående djur för att uppfylla djurskyddslagens (SOU 2018:1192) kap 2, 1 §…

Läs mer

Ladda ner bifogat remissyttrande

Remissyttrande ang en samlad djurhälsoreglering (SOU 2020:62)

Vi Konsumenter (VK) har beretts möjlighet att yttra sig över Näringsdepartementets förslag till djurhälsoreglering. VK har aktivt deltagit i debatten kring hur Sverige även fortsättningen ska kunna skydda svensk djurhållning från allvarliga smittsamma djurssjukdomar genom…

Läs mer

Ladda ner bifogat remissyttrande

Remissvar ang Jordbruksverkets förslag till nya föreskrifter och allmänna råd…

Jordbruksverkets förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om registrering, godkännande, spårbarhet, förflyttning, införsel samt export med avseende på djurhälsa Vi Konsumenter (VK) har beretts möjlighet att yttra sig över Jordbruksverkets förslag till föreskrifter i…

Läs mer

Ladda ner bifogat remissyttrande

Remissyttrande ang förslag till timplaner för grundskolan

Vi Konsumenter har alltid sett en förstärkt konsumentutbildning i grund- och gymnasieskolan som en konsumentpolitiskt avgörande åtgärd. VK har tillsammans med medlemsorganisationer i Sveriges Konsumenter 2018 i ”En stark och hållbar konsumentpolitik” formulerat ett krav…

Läs mer

Ladda ner bifogat remissyttrande