Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Synpunkter inför översynen av djurskydds-lagstiftningen i EU

onsdag 20 april 2022

20 april 2022

Här visar vi en sammanfattning av Vi Konsumenters synpunkter inför sakråd inför översynen av djurskydds-lagstiftningen i EU. Längst ned på sidan finns en länk till hela brevet.

Sammanfattning:

  • Viktigt att arbetet i anslutning till Farm to Fork, i det här fallet djurskydd, drivs vidare trots aktuella kriser. Det gäller också ”End the cage age” d v s utfasning av burhållningen av livsmedelsproducerande djur.
  • För att leva upp till den nya veterinärläkemedelsförordningen och för att förebygga djurhälsoproblem krävs ett stärkt djurskydd.
  • Det innebär att man bör införa djursskyddslagstiftning och förbättringar för alla livsmedelproducerande djur inklusive nötkreatur.
  • Djurskydd vid transport och slakt har hög prioritet.
  • Enskilda medlemsländer måste kunna ha lagstiftning som innebär starkare djurskydd än EU:s nivå för att driva på utvecklingen.
  • Det är rimligt att djurvälfärdsersättningar inom ramen för CAP kan ersätta djurskydd som positivt avviker från den gemensamma djurskyddslagstiftningen inom EU.
  • EU-gemensam djurskyddsmärkning riskerar innebära att ansvaret för utvecklingen av djurskyddet skjuts över till konsumenterna. Felaktigt utformad kan den också missgynna progressiva medlemsländer.

Här finns en länk till brevet i sin helhet.