Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Om oss

Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter som genom engagemang och kunskap vill bidra till att konsumentmakten stärks. Vi vill synas och höras i debatten i frågor som engagerar konsumenterna.

2014 firade vi 10-årsjubileum som förening.

Mat och hållbarhet prioriteras

Vi Konsumenter är en ny aktör, vi är öppna och lyhörda för våra medlemmars syn på vilka frågor vi skall driva. Enkät till medlemmarna har gett stöd för att föreningen prioriterar mat och hållbarhetsfrågor som miljö, hälsa och djuromsorg.

Välkommen som medlem!

Du är välkommen som medlem! Är det något du vill fråga om, mejla till oss!

info@vikonsumenter.org

Bli medlem