Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Nyheter

Nyhetsbrev juni 2021

Hållbar konsumtion av mat Hållbara livsmedelssystem är högt uppe på agendan. Jordbruksverket har avlämnat sin rapport Hållbara livsmedelsystem, som kommenterats tidigare. Livsmedelverket och Folkhälsomyndigheten har fått i uppdrag att utreda hållbar och hälsosam mat. Det…

Läs mer

Vi Konsumenters hållbarhetsdeklaration juni 2021

Detta är en reviderad utgåva av Vi Konsumenters hållbarhetsdeklaration från april 2021. ”Hur” är väl så viktigt som ”Vad” från hållbarbetssynpunkt Vi Konsumenter har i över tio år haft fokus på hållbar produktion och konsumtion…

Läs mer

Nyhetsbrev maj 2021

Genteknik på dagordningen igen EU-kommissionen har nyligen publicerat en emotsedd rapport ”Study on the status of new genomic techniques under Union law and in light of the Court of Justice ruling in Case C-528/16”. Nya…

Läs mer

Mat som gör gott – Sveriges Konsumenters väg till hållbara livsmedel

Tillsammans med sina medlemsorganisationer, varav Vi Konsumenter är en, har Sveriges Konsumenter tagit fram 44 lösningar för framtidens livsmedel. Livsmedelsfrågorna berörs brett: från miljömässigt hållbar produktion, folkbildning och förbättrad folkhälsa, till djurskydd och offentlig upphandling. …

Läs mer

Vi Konsumenter publicerar sin position kring GMO

Få saker orsakar en sådan debatt som GMO. Hur ska man ställa sig i frågan? Vår ordförande Gunnela Ståhle publicerar nu Vi Konsumenters position kring användningen av genteknik (GMO) inom primärproduktionen. Vi Konsumenter anser: Konsumentstudier…

Läs mer

VK deltog i konferens om djurskyddsmedveten konsumtion

Djurskyddet Sverige arrangerade nyligen en konferens som hade temat djurskyddsmedveten konsumtion. Förutom Vi Konsumenters Gunnela Ståhle deltog Frida Lundmark Hedman, Adjunkt i djurskydd på inst. för husdjurens miljö och hälsa vid SLU, Karin M Ekström,…

Läs mer

Nyhetsbrev april 2021

Seminarium inför årsmötet 21 april Vi Konsumenter hade bjudit in Anita Falkenek, VD för KRAV, för att berätta om KRAV:s utmaningar för framtiden. KRAV har jobbat med utveckling och förenkling av sitt regelverk. KRAV till…

Läs mer

”Nu har Sverige chansen att ta ansvar för hela sin klimatpåverkan”

Det är dags att Sverige på allvar tar tag i frågan om hur konsumtionsbaserade utsläpp ska kunna minskas. Det skriver representanter för 13 tongivande organisationer från olika delar av civilsamhället, varav Vi Konsumenters Gunnela Ståhle…

Läs mer

Vi Konsumenter publicerar hållbarhetsdeklaration

Vi Konsumenter har i över tio år haft fokus på hållbar produktion och konsumtion av mat. Sedan några år har hållbarhetsfrågorna fått starkt ökat uppmärksamhet med klimat i medialt fokus. Men det finns ett stort…

Läs mer

Välkommen till vårt årsmöte!

Föreningen Vi Konsumenter kommer att ha årsmöte onsdagen den 21 april 2021. Mötet sker via Zoom och länk skickas ut inom kort. Anita Falkenek, VD för KRAV, inleder detta årsmöte med ett seminarium kl 16.00….

Läs mer