Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Nyheter

Inbjudan till webbinarium – tema växtbaserad mat

Webbinarium – tema växtbaserad mat Välkommen att ta del av det spännande program som Vi Konsumenter arrangerar tillsammans med Världsnaturfonden WWF och Konsumentföreningen Stockholm! Tid: Tisdag den 24 november kl 16.00 – 17.30 Arrangörer: Vi…

Läs mer

Nyhetsbrev oktober 2020

Hur svensk är den svenska maten? Ekomatcentrum har låtit Gunnar Rundgren utreda hur stor andel av insatsmedlen till jordbruket som är importerade i ekologisk respektive konventionell produktion. Rapporten visar att det ekologiska jordbruket är mindre…

Läs mer

Hur svensk är svensk mat, egentligen?

VK deltar i webbinarium: ”Hur svensk är svensk mat, egentligen?” Sverige är till stor del importberoende av något så grundläggande som livsmedel. Samtidigt vill konsumenterna i allt större utsträckning ha svenskproducerad mat. Men är alla…

Läs mer

WWF lanserar Vegoguiden

För att vi ska klara att leva inom planetens gränser behöver betydligt fler människor äta betydligt mer mat som baseras på vegetabilier – och omställningen behöver gå mycket fortare än vad den gör idag! Vi…

Läs mer

Kemikalieappen – skanna prylen för en giftfri vardag

Kemikalieappen är ett verktyg som hjälper dig att använda din lagliga rätt att veta om farliga kemikalier i prylar. Genom att skanna produkters streckkoder med Kemikalieappen kan du ta reda på om produkten innehåller farliga…

Läs mer

Nyhetsbrev september 2020

Seminarium kring växtbaserad mat 24 november kl 17.00
 Vi Konsumenter ordnar tillsammans med Världsnaturfonden (WWF) och Konsumentföreningen Stockholm ett webinarium där vi granskar utbud, får avlyssna hur dagligvaruhandeln och industrin ser på frågan och hur…

Läs mer

VK medverkar till skärpta antibiotikakriterier för livsmedelsbranschen

Nu förstärks listan med kriterier för antibiotika och djurhållning som livsmedelsföretag kan ställa gentemot leverantörer vid inköp av kött, mejeriprodukter och sjömat. Axfoundation har utvecklat listan tillsammans med företag, akademi, myndigheter samt bransch- och civilsamhälles-…

Läs mer

Nyhetsbrev augusti 2020

En orolig sommar Corona-pandemin har inneburit stora begränsningar för många i samhället och en skrämmande hög dödlighet.  Vi har haft en intensiv diskussion kring den svenska strategin mot spridning och bekämpning av Covid 19, men…

Läs mer

Upprop: Det behövs fler – inte färre – matproducenter!

De små gårdarna och livsmedelsproducenterna är allvarligt hotade och därmed också mosaiklandskapet, den gastronomiska och den biologiska mångfalden. Många lantbruk anses för små. För små för mejeriindustrin, för slakterierna och för grönsaksgrossisterna, som alla vill…

Läs mer

Debatt: Politikerna måste stå upp för kornas rätt till bete

Branschen driver på för att minska kornas rätt till utevistelse och bete. Vi uppmanar Jordbruksverket, riksdag och regering att värna, och stärka, betesrätten. Det skriver representanter för sex djurskydds- och konsumentorganisationer. Vi Konsumenter, med ordförande Gunnela…

Läs mer