Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Nyheter

Debatt: Politikerna måste stå upp för kornas rätt till bete

Branschen driver på för att minska kornas rätt till utevistelse och bete. Vi uppmanar Jordbruksverket, riksdag och regering att värna, och stärka, betesrätten. Det skriver representanter för sex djurskydds- och konsumentorganisationer. Vi Konsumenter, med ordförande Gunnela…

Läs mer

Digitalt årsmöte 21 april

Årsmötet genomfördes digitalt och leddes av generalsekreterare Alexandra Davidsson, Medveten Konsumtion. Tekniken fungerade väl och vi tackar speciellt Sveriges Konsumenter, som lånade ut sin zoom-plattform. Årsmötet gav styrelsen ansvarsfrihet. En sammanfattning av verksamhetsberättelse har skickats…

Läs mer

Nytt år

Vi önskar alla medlemmar ett gott nytt decennium. Nytt år, dags att betala medlemsavgiften till föreningen Vi Konsumenter 250 kr till postgiro 41 80 03 -0 eller Swish 123 345 1804. Glöm inte att ange avsändare….

Läs mer

Årets hållbarhetskock

I samband med Vi Konsumenters samtal om växtbaserad mat den 19 november på Kungliga Skogs – och Lantbrukskademien presenterades årets hållbarhetskock Ulrika Brydling. Tyvärr kunde inte Ulrika närvara vid utdelningen, men kommer få diplomet senare….

Läs mer

Rapport från samtal om växtbaserad mat 19 november 2019

Bakgrund Vi Konsumenter (VK) tog tag i frågan kring vår höga konsumtion av kött redan för åtta år sedan. Vi ordnade en workshop i november 2011. I april 2012 bjöd VK in såväl politiker som…

Läs mer

Samtal om växtbaserad mat

Den vegetariska trenden ökat kraftig. Vi Konsumenter anser det viktigt att de växtbaserade alternativen är spårbara, säkra och produceras på ett hållbart sätt. Vi uppfattar att det saknas en offentlig debatt kring ursprung, produktionsmetoder, tillsatser…

Läs mer

Svenska Mervärden

Vi Konsumenter tillfrågas för att presentera vilka mervärden som uppskattas i samband med mat. Förra året var det Kungliga Skogs – och Lantbrukskademien och senast 24 oktober var det SLU och SCAW (Swedish Center for…

Läs mer

Ladda ner bifogat dokument

Växtbaserade alternativ till kött och mejeriprodukter

Den 19 november kl 18.00 – 20.00 ordnar Vi Konsumenter (VK) ett öppet samtal kring växtbaserade livsmedel. VK har tidigt, redan 2011, tagit tag i frågan kring vår höga konsumtion av kött.. Vi har ordnat…

Läs mer

Seminarium Almedalen med fokus på fusk i livsmedelskedjan

Måndagen den 1 juli bjöd Vi Konsumenter in till ett viktgt seminarium kring hur vi ska kunna undvika livsmedelsfusk. Seminariet ordnades i samarbete med Sveriges Konsumenter, Konsumentföreningen Stockholm och Djurskyddet Sverige. Seminariet var välbesökt och…

Läs mer

Ladda ner bifogat dokument

Almedalen – spännande seminarium i Almedalen kring livsmedelssfusk

Slut på livsmedelsfusket – Hur kan spårbarheten och säkerheten öka? Kan blockkedjan vara svaret?  Måndagen 1 juli kl 10.45 – 12.00 Campus Gotland, Cramérgatan 3, D 22 Vi Konsumenter i samarbete med Sveriges Konsumenter Konsumentföreningen…

Läs mer

Ladda ner bifogat dokument