Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Nyheter

VK gör nytt inspel i livsmedelsstrategin

Vi konsumenter (VK) är en konsumentförening vars aktiviteter och kompetens fokuserar hållbar produktion och konsumtion av livsmedel. VK finns i Jordbruksverkets råd för hållbar produktion och konsumtion av livsmedel på uppdrag av Sveriges Konsumenter och…

Läs mer

Nyhetsbrev februari 2023: Årsmöte, upprop och uppvaktning

Årsmötet tisdagen 18 april kl 17:00 välkomnar generalsekreteraren för Världsnaturfonden WWF,  Gustaf Lind. Plats: Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95 B. Efter seminariet  hålls årsmötet kl.18:00 och så bjuder vi avslutningsvis på god mat och dryck….

Läs mer

VK på besök hos statssekreterare Dan Ericsson

Vi Konsumenter tillsammans med Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden WWF, Sveriges Konsumenter och Reformaten träffade idag 22 februari 2023 statssekreterare Dan Ericsson vid Landsbygdsdepartementet. Ett bra samtal med en intresserad och frågvis statssekreterare. VK framförde bl a följande…

Läs mer

Prioritera hälsosam och hållbart producerad mat i reviderade livsmedelsstrategin

”Prioritera hälsosam och hållbart producerad mat med konsumenten i centrum i den reviderade livsmedelsstrategin” Uttalande från Sveriges Konsumenters Representantskapsmöte 2023-02-22. Till Landsbygdsminister Peter Kullgren Statssekreterare Dan Ericsson Sverige och världen står inför stora utmaningar. Vi…

Läs mer

Remissyttrande: Friska djur behöver inte antibiotika

Vi Konsumenters ordförande Gunnela Ståhle har utfört ett digert arbete i sammanställandet av detta remissyttrande. Utredningen är mycket omfattande och vi har därför valt att lägga ut sammanfattningsdelen. Här är en länk till det fullständiga remissyttrandet….

Läs mer

Full fart redan tidigt i början av 2023!

Nu är Vi Konsumenter i full fart igen. VK:s ordförande Gunnela Ståhle arbetar med tusen saker, som exvis remissvar på (bokstavligen) tunga utredningar. Vår sekreterare Christina Möller arbetar för fullt med de nya landskapsmåltiderna m….

Läs mer

”Allt högre livsmedelspriser – hur påverkas grisköttet?”

Tidskriften Grisföretagaren ställde den frågan till Vi konsumenter, Svensk Dagligvaruhandel, Martin & Servera samt Svenskt Kött. Läs hela artikeln här. ”Vi svenskar är vana vid att det räcker med att lägga en liten del av inkomsten…

Läs mer

Nyhetsbrev januari 2023: Antibiotika och nya näringsrekommendationer

Hopp om fortsatt stöd Vi Konsumenter (VK) hoppas på fortsatt stöd för vårt arbete för en hållbar och hälsosam produktion och konsumtion av mat. VK deltar i det arbetet i Livsmedelsverkets och Jordbruksverkets råd och…

Läs mer

Slutreplik: ”Kor mår bättre av utomhusbete”

Det råder ingen osäkerhet om att kor som får gå ut på bete mår bättre, skriver VK:s Gunnela Ståhle med flera i en slutreplik i Uppsala Nya Tidning. Fredrik von Unge, Växa Sverige, vill lugna…

Läs mer

Replik från Växa Sverige: ”Vi vill förbättra för mjölkkorna”

Växa Sverige vill veta hur korna påverkas av inomhusvistelse, skriver Fredrik von Unge i en replik. Flera djurskyddsorganisationer oroar sig i UNT (22/12 2022) över ett kommande forskningsprojekt om svenska mjölkkors djurvälfärd som vi på…

Läs mer