Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Remissyttrande över Livsmedelsverkets förslag till ändring i föreskrifter om livsmedelsinformation

söndag 6 juni 2021
Regeringen gav i juli 2019 Livsmedelsverket i uppdrag att ta fram underlag för en svensk anmälan till EU-kommissionen om ursprungsinformation för kött som serveras på restauranger och i andra storhushåll. Livsmedelsverket har nu tagit fram efterfrågat underlag. Föreningen Vi Konsumenter har beretts möjlighet att yttra sig över Livsmedelsförslag till föreskrifter och dokument som stöder förslaget. (LIVSFS 2014:4)

Läs yttrandet här.