Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Remissyttrande EU-förslag: Nya djurskyddsregler för hund och katt

onsdag 14 februari 2024

EU-kommissionen föreslår nya djurskyddsregler för hund och katt och deras spårbarhet

Dnr 6.2.16-21308/2023

Föreningen Vi Konsumenter (VK) har beretts möjlighet att yttra sig över EU-kommissionens förslag till nya djurskyddsregler för hund och katt och deras spårbarhet. VK är en förening som är en röst för alla de svenska konsumenter som engagerar sig i djurskydds- och djurvälfärdsfrågor. VK välkomnar att djurskyddet regleras för sällskapsdjur samt att spårbarhetens säkras. Syftet är komma åt allvarliga djurskyddsproblem på anläggningar med uppfödning och hållande av hund och katt samt placering på marknaden. Smuggling och oacceptabla uppfödningsförhållanden är ett område som drabbar såväl djur som köpare av hundar och katter. Även om hund- eller kattköparen alltid har ett ansvar för att det djur man köper är friskt och att köpet inte gynnar oacceptabla uppfödningsförhållanden, har den illegala marknaden funnit vägar att vilseleda köparna. Trots tydliga råd från såväl myndigheter som ideella föreningar kvarstår problemet.

EU-kommissionens förslag ställer tydliga krav på anläggningar för uppfödning och hållande av hundar och katter.  Det innebär också ett krav på att informera den kommande djurägaren om djurets krav på sin miljö och skötsel och att sällskapsdjur inte är en tillfällig leksak utan ett långvarigt åtagande. En djurägare är skyldig att känna till gällande lagstiftning. Detta visar att det kan krävas ett lagligt stöd för att förbättra förutsättningarna för att blivande djurägare tar sitt ansvar.

Kommissionen föreslår också märkning och registrering av såväl hundar som katter.  Det gäller också djur som förs in från tredje land. Detta krav bör gälla alla djur. Efter många års kamp har krav på märkning och registrering av katt införts i Sverige.  VK ser detta som mycket angeläget. Både som en trygghet för djurägaren att djuret kan spåras men också från djurskydds- och smittskyddsynpunkt. Felaktig inriktning i aveln av hundar och katter är ett av de stora djurskydds- och välfärdsproblemen. Detta område bör ägnas en särskild artikel. Det gäller brachycefala djur, men också djur med försämrad konstitution eller ökad sjukdomsbenägenhet.  Detta är en angelägen fråga inte bara för djurens välfärd, men också för djurägarna, som kan drabbas av stor oro och höga veterinärkostnader. VK vill också lyfta ett krav på att stympning typ svanskupering bör förbjudas i hela EU.

VK vill lyfta några speciella punkter, men har inte kompetens att kommentera alla detaljsynpunkter i regelverket.

Kapitel 2, artikel 4: Kapitlet bör omfatta så många djurägare och djur som möjligt
Kapitel 2, artikel 2, punkt 2: Djuraffärer bör förbjudas som är en olämplig djurmiljö för djuren
Kapitel 2, artikel 6, punkt 3: Se synpunkter om avel och genetik
Kapitel 3, artikel 17, punkt 1: Alla hundar och katter bör märkas och registreras oberoende av om de ska omplaceras eller säljas. Märkningen ska kunna utföras av behörig person. Vid försäljning ska djurets identitet kunna dubbelverifieras.  VeriPet – the Technical Solution to Stop Illegal Puppy Traders – FOUR PAWS International – Animal Welfare Organisation (four-paws.org)

VK vill ge Jordbruksverket sitt fulla stöd att driva denna viktiga fråga i fortsatta förhandlingar i rådsarbetsgrupper liksom inom ramen för Animal Welfare Platform. VK förväntar sig att den svenska regeringen ställer sig bakom denna viktiga fråga för att förbättra djurskyddet för våra hundar och katter och förbättra förutsättningarna för köpare av hund och katt.

Med vänlig hälsning
Gunnela Ståhle
Ordförande Vi Konsumenter

Fler Nyheter Remissyttranden

lördag 30 mars 2024
Glad påsk önskar Vi Konsumenter!
lördag 10 februari 2024
Nu är det full fart igen!