Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Nyhetsbrev juni 2024: Stort genomslag i betesfrågan

onsdag 5 juni 2024
Svenska kors rätt till bete

Under många år har föreningen Vi Konsumenter drivit djurskyddsfrågor som representant för alla de svenska konsumenter som engagerar sig för lantbruksdjurens välfärd. Ett otal debattartiklar har skrivits tillsammans med olika organisationer. Särskilt det svenska kravet i djurskyddsförordningen om mjölkkornas rätt till bete har debatterats genom åren.

Men maken till genomslag har vi aldrig varit med om. Sedan förra nyhetsbrevet har frågan varit uppe i SVT:s Aktuellt och i DN:s ledare www.dn.se/ledare/allt-talar-for-att-ha-kvar-svenskt-djurskydd-men-lrf-vill-gynna-storbonderna/

Budskapet i DN är att kors betande har positiv effekt också på klimat och miljö. Och LRF:s förslag anses framför allt vara ett svar på stora mjölkbesättningarnas krav på att öka antalet kor. Ytterligare storleksrationalisering kan innebära att mindre besättningar riskerar att slås ut och därmed försämra beredskapen och öka sårbarheten. En avveckling av det starkaste mervärdet kan också motivera till ökad import. Djurskyddsorganisationerna och Greenpeace planerar en aktivitet kring överlämning av uppropet, som nu har ca 73 000 underskrifter, den 17 september. Greenpeace har överlämnat ett antal röster till LRF och WWF och Naturskyddsföreningen har haft ett möte med LRF.

VK anser att det är dags att mejeriföretagen satsar på marknadsföring och produktion av svensk ost. Att tillverka mjölkpulver för export är ett dåligt alternativ från konsumentsynpunkt. Idag är endast 30 procent av den ost som köps i Sverige av svenskt ursprung. Det uppmärksammade VK vid sitt ostseminarium i november 2021.

Utredningen Konkurrenskraft för svenska livsmedelsproducenter och ett starkt djurskydd

Enligt direktivet skulle rapporten redovisas 30 juni. Utredaren har fått två månaders förlängning. Ett digitalt slutmöte är fastställt till 19 juni. Utredarens förslag kommer sannolikt väcka en hel del uppmärksamhet.

Livsmedelsverket

Livsmedelverket har fått ett uppdrag att ta fram en strategi och handlingsplan inom allergiområdet. Beredskapsfrågorna tar stor plats. SLV:s och Folkhälsomyndighetens rapport kring mål och kriterier för hälsosam och hållbar konsumtion av livsmedel har inte remissbehandlats av landsbygdsdepartementet. Rapporten kommuniceras av flera intresseorganisationer som Reformaten, WWF, Cancerfonden och Dietisterna. SLV har till departementet rapporterat sitt uppdrag kring konsekvensanalys av miljöaspekterna av nordiska näringsrekommendationer. Reviderade kostråd planeras presenteras vid en hearing den 26 september.

Vi önskar alla en skön sommar!

Vi önskar medlemmar och supporters en skön sommar med lagom temperatur och lagom mycket regn. Vi hoppas att alla tar chansen att rösta i valet till EU-parlamentet. Det som beslutas i Bryssel har stor betydelse för oss som konsumenter, djuren och naturen – en hållbar produktion och konsumtion av mat.

Vi Konsumenter (VK) hoppas på fortsatt stöd för vårt arbete för en hållbar och hälsosam produktion och konsumtion av mat. Alla insatser i föreningen drivs av ideella krafter. Medlemsavgiften till föreningen Vi Konsumenter 250 kr betalas till postgiro 41 80 03-0 eller Swish 123 345 1804. Glöm inte att ange avsändare och gärna e-postadress.

Vi tackar för ert stöd!

Gunnela Ståhle
Mariell Juhlin
Christina Möller
Carina Lundgren
Sören Persson
Inger Helgesson
Anders Engström