Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Inbjudan till Almedalen: Svenska mervärden för stärkt konkurrenskraft

onsdag 22 maj 2024

Svenska mervärden för stärkt konkurrenskraft

– djurskydd, biologisk mångfald, antibiotika, livsmedelssäkerhet
Seminarium Almedalen ons 26 juni kl 08.00-10.00 (frukost 08.00-08.20)

Lokal B11, Campus Gotland, Cramérgatan 3

Vi Konsumenter, World Animal Protection Sverige, Sveriges Konsumenter och Världsnaturfonden WWF bjuder in kring frågor om stärkt konkurrenskraft för livsmedelsproducenter och viktiga mervärden för konsumenterna, djuren och naturen. 
Ska vi ladda den svenska produktionen med för konsumenterna viktiga mervärden eller är det lika bra att ha samma regler som EU? Vilka värden är viktiga?

PROGRAM
Moderator: Johanna Hållén, generalsekreterare Sveriges Konsumenter
Välkommen! Gunnela Ståhle, ordförande Vi Konsumenter
Hur vill vi skydda svenska djur? Roger Pettersson, generalsekreterare World Animal Protection Sverige
Biologisk mångfald kräver fler betande djur Jenny Jewert, jordbruksexpert WWF, Världsnaturfonden

Vilka mervärden är viktiga för aktörer/intressenter i livsmedelskedjan?

Bönderna: Andreas Nypelius, ordförande LRF Gotland
Konsumenterna: Gunnela Ståhle, ordförande Vi Konsumenter
Arla: Victoria Olsson, hållbarhetschef
Kött- och Charkuteriföretagen: Magnus Därth, vd
Dagligvaruhandeln: Åsa Domeij, hållbarhetschef Axfood och Mattis Bergquist, hållbarhetsansvarig COOP