Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Märkning av mat diskuterades på Korvfestivalen

tisdag 13 mars 2018

En väl besökt Korvfestival ägde rum på Nacka Strand 10 och 11 mars. Ett kort seminarium lett av Ulf Elfving hölls kring livsmedelsmärkning där Vi Konsumenter representerades av Gunnela Ståhle och Svenskt Kött av Elisabeth Qvarford. Vårt budskap var att konsumenterna tycker att ursprungsmärkning är väldigt viktig och värdesätter märkningen Från Sverige. VK arbetar med att säkerställa att vi även i fortsättning tryggt ska kunna välja svensk mat. Men det krävs att politikerna tar sitt ansvar. Fler märkningar, som KRAV, ekologiskt, Fair Trade och Svenskt Sigill på en produkt, visar att företaget bryr sig och vill säkerställa vissa värden som miljö, djurskydd och sociala aspekter. Konsumentföreningen Stockholm har tagit fram en bra märkningsguide. Om man vill veta mer om hur olika livsmedel produceras och vill äta bättre men mindre kött rekommenderades Världsnaturfonden WWF:s Köttguide.