Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Jordbruksverket får en ny generaldirektör

tisdag 13 mars 2018

Regeringen har utsett Christina Nordin som ny generaldirektör för Jordbruksverket fr. o m den 16 april. Vi konsumenter bjöd in Christina Nordin till sitt seminarium den 14 november kring mindre men bättre kött (Christina i grön tröja). Förra året har VK och det samlade djurskyddet på förekommen anledning haft allvarlig kritik på Jordbruksverkets hantering av framför allt djurskyddsfrågorna. Detta har vi skrivit om på hemsidan. VK har därför stora förväntningar på den nya generaldirektören. Dessa kan sammanfattas i ett antal punkter som också publicerats i tidningen Altinget.

https://www.altinget.se/miljo/artikel/detta-forvantar-vi-oss-av-jordbruksverkets-nya-gd

Vi förväntar oss att Jordbruksverket stöder livsmedelsstrategin i att ökningen av svensk matproduktion ska ske på ett hållbart sätt, med ett bibehållet starkt djurskydd och uppfyllande av nationella miljömål
Vi förväntar oss att Jordbruksverket återupprättar förtroendet med konstruktivt samråd med viktiga samhällsintressen.
Vi förväntar oss att Jordbruksverkets föreskrifter och andra åtgärder kring djur och miljö ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet
Vi förväntar oss att Jordbruksverkets föreskrifter är tydliga, lättförståliga och  lätt kan kontrolleras