Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Konsument – och djurskyddsorganisationerna ställer krav på landsbygdsministern

torsdag 18 januari 2018

Den 17 januari uppvaktade Vi Konsumenter, Djurskyddet Sverige, Djurens Rätt och Compassion in World Farming landsbygdsminister Sven Erik Bucht. Organisationerna ville framföra sin oro över Jordbruksverkets agerande i djurskyddsfrågor. Djurskyddet Sverige och Djurens Rätt överlämnade 127 000 namnunderskrifter från medborgare som engagerar sig i grisars välfärd. Kritiken mot Jordbruksverket har framförts vid uppvaktning av generaldirektören Leif Denneberg i oktober och i debattinlägg i Svenska Dagbladet 11 respektive 15 december (se tidigare nyheter). Regeringen har i dagarna skickat ett förslag på ny djurskyddslag till lagrådet. Vi Konsumenter framförde sina synpunkter som framgår av bilaga

Ladda ner bifogat dokument