Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Årets hållbarhetskock

söndag 19 november 2017

Vid Vi Konsumenters seminarium den 14 november på Kungliga Skogs – och Lantbruksakademien delade Vi Konsumenters styrelse ut diplom till årets hållbarhetskock KC Wallberg. KC är restauratör på Gubbhyllan, Skansen och Biologiska muséet. Motiveringen lyder:
Årets hållbarhetskock KC Wallberg har en stark passion för god, hållbar och hälsosam mat. Hans fokus är att ta ansvar för att råvarorna produceras med hänsyn till miljön och omsorgen om djuren.