Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Djurens roll i en hållbar livsmedelsproduktion

måndag 27 november 2017

Vid Vi Konsumenters seminarium den 14 november på Kungliga Skogs – och Lantbruksakademien höll Gunnar Rundgren en inledande intressant föreläsning kring hållbarhet i lantbruket och djurens roll i detta. Hans artikel i frågan bifogas för intressant läsning. Dagens diskussion kring kött och mjölk har en benägenhet att förenkla frågan till att från klimatsynpunkt helt utesluta dessa livsmedel. Men frågan är inte så enkel och det finns andra miljöaspekter på djur som blir livsmedel.

Ladda ner bifogat dokument