Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Konsument – och djurskyddsorganisationer ifrågasätter Jordbruksverket

söndag 17 december 2017

Jordbruksverket har beslutat om att ändra djurskyddsreglerna för tidpunkten när smågrisar får avvänjas. Dessa trädde i kraft 1 december 2017. Jordbruksverkets föreskriftsändring har mött skarp kritik från djurskydd – och konsumentorganisationer och djurskyddsforskare vid SLU, som tidigare skrivits om på hemsidan.  Eftersom Jordbruksverket helt avstått från att gå sina kritiker till mötes har de samlade konsument -och djurskyddsorganisationerna ifrågasatt Jordbruksverkets hantering av djurskyddet i en debattartikel på Brännpunkt Svenska Dagbladet 11 december. Efter att Jordbruksverket inkommit med replik har vi inkommit med slutreplik 15 december.
Samtliga artiklar finns på www.svd.se/debatt. I bilagan hittar du de två artiklarna med konsument – och djurskydd som  avsändare

Ladda ner bifogat dokument