Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Nyheter

NEJ till antibiotika och hormoner i importkött

Tillsammans med Torsten Jakobsson, vd Sveriges Veterinärförbund Sten-Olof Dimander, vd Svenska Djurhälsovården Maria Donis, vd Branschorganisationen Svensk Fågel Maria Forshufvud, vd Branschorganisationen Svenskt kött säger Vi Konsumenter, genom ordförande Gunnela Ståhle NEJ till antibiotika och…

Läs mer

Inbjudan Vi Konsumenter 10 år

Nu skickar vi ut inbjudan till Jubileumsseminarium till alla medlemmar i Vi Konsumenter. Seminariet kommer att hållas den 12 november 2014 på Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin, Stockholm. Program -Seminarium: Personliga tankar kring hållbarhet med olika…

Läs mer

Ladda ner bifogat dokument

Årets Hållbarhets-Kock 2014

Vilken kock skulle du vilja nominera till Årets Hållbarhets-Kock 2014? Vi Konsumenters arbete har på våra medlemmars uppdrag fokuserat kring livsmedelsfrågor och hållbarhetsaspekter. Det finns många kockar som arbetar på såväl kända som mindre kända…

Läs mer

Vi Konsumenter 10 år

  I år, 2014, är det 10 år sedan den ideella föreningen Vi Konsumenter bildades. Det vill vi fira genom att hålla ett seminarium kring temat hållbar konsumtion den 12 november 2014. Platsen blir KSLA (Kungliga…

Läs mer

Remissyttrande om beteskrav

  Föreningen Vi Konsumenter har beretts möjlighet att avge synpunkter på Jordbruksverkets rapport: Beteskravets effekter på lönsamheten i mjölkföretagen 2014:16. Med hänvisning till det unika svenska beteskravet blir ursprungsmärkning av mjölkprodukter från konsumentsynpunkt därmed en avgörande fråga…

Läs mer

Seminariet i Almedalen – en framgång

På onsdagen den 2 juli anordnade Vi Konsumenter och Svenska Djurhälsovården ett välbesökt seminarium kring hur vi kan påverka förbrukningen av antibiotika till djur genom våra val av livsmedel. Frågorna kring antibiotikaresistens har fått stor…

Läs mer

Nyhetsbrev juni 2014

Vi Konsumenter har skickar ut ett nyhetsbrev där vi informerar om vårens arbete. Om du inte fått nyhetsbrevet, skicka då ditt namn och din e-postadress till gunilla.blixt@vikonsumenter.org, så får vi korrigera det i utskickslistan. Här…

Läs mer

Vi Konsumenter på matlandetkonferens

Den 10-11 juni 2014 hölls årets matlandetkonferens i matlandethuvudstaden Jokkmokk. Årets tema var smak, och arrangörerna bjöd på två spännande dagar med fokus på samisk mat och olika aspekter på smak och upplevelser. I kåtor intill…

Läs mer

Ditt antibiotikaavtryck-seminarium

Vi Konsumenter och Svenska Djurhälsovården önskar välkommen till vårt gemensamma seminarium under politikerveckan i Almedalen! ”Ditt antibiotikaavtryck-ditt val av kött och betydelsen för utveckling av antibiotikaresistens” Tid: Onsdag 2 juli 2014, kl 10.30-12.30 Plats: Sal F14,…

Läs mer

Ladda ner bifogat dokument

Kostnadsfritt material för undervisning

Nu finns en ny webbplats, där lärare kostnadsfritt kan hämta material till undervisningen. Sidan heter Consumer Classroom, men texten är på svenska. Materialet är främst tänkt för undervisning i hem- och konsumentkunskap, men passar även…

Läs mer