Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Internationella konsumentdagen

tisdag 15 mars 2016

I dag den 15 mars är det den internationella konsumentdagen. Den internationella konsumentorganisationen Consumers International har beslutat att medlemsorganisationerna ska ägna dagen åt att verka för en minskad användning av antibiotika till djur. Vi Konsumenter har sedan många år haft anitbiotika och antibiotikaresistens som en högt prioriterad fråga.

Antibiotika är en konsumentfråga. Inte bara utifrån folkhälsoperspektivet. Den ökande antibiotikaresistensen är en global ödesfråga – kanske lika stor som klimathotet. Utan verksamma antibiotika kan vi inte bota bakteriella sjukdomar på varken människor eller djur. Vi är konsumenter av sjukvård, tandvård, sällskapsdjursvård och animaliska livsmedel. V i påverkar användningen av antibiotika till djur genom vårt val av livsmedel.  Föreningen Vi Konsumenter har ordnat tre seminarier 2013, 2014 och 2015 med budskapet att det är stora skillnader mellan antibiotikaförbrukningen till livsmedelsproducerande djur i olika länder, där Sverige har lägst förbrukning per kg lev vikt i EU. Fredagen den den 11 mars representerade Vi Konsumenter konsumenterna vid ett seminarium i Europahuset.  Anledningen var att EU-parlamentet tagit ställning till en ny förordning kring veterinärläkemedel.

Här kan du läsa om vårt budskap till regeringen och EU-parlamentarikerna

Vi ska inte vara nöjda med EU:s regelverk kring antibiotika till djur. Sverige måste se till att det blir verkstad.  Sverige får se till att alliera sig med likatänkande. Allmänt förebyggande behandling av friska djur kan inte accepteras och vi som konsumenter måste känna att Sverige inte tummar på den grundinställningen. Kompromisser riskerar att konservera ohållbara produktionssystem. Det är viktigt att Sverige är pådrivande för att minska behovet av antibiotika i djurhållningen inom EU.  Det kommer i många fall krävas ett systemskifte. Se åtminstone till att gällande djurskyddsdirektiv efterlevs, eftersom det finns ett samband mellan djurskydd och djurhälsa

Sveriges Konsumenter driver själva och på initiativ av både BEUC och Consumers International att ta bort generell förebyggande behandling av djur. Det ligger också i Svensk Dagligvaruhandels nya riktlinjer.  Men det finns ett motstånd mot förbud mot profylax hos EU:s lantbruksnäring.

Driv också frågan om att det bara är veterinär som får förskriva och att veterinären inte ska tjäna pengar på försäljning av antibiotika.

Vad är visionen? Sverige ska fortsatt vara ett föregångsland.  Det svenska försprånget ska fortsätta att vara en konkurrensfördel. Det bidrar till att vi som konsumenter väljer svenska livsmedel.

Vi ska se till att vi har koll på vad vi använder till olika djur. Det är pinsamt att andra länder har full koll, men inte Sverige. Se till att vi inte har lik i garderoben i svensk djurhållning. Enligt en studie SVA finns stora skillnader mellan hur antibiotika används mellan grisbesättningar även i Sverige. Ska Sverige vara trovärdigt så kan vi inte tillämpa generell profylax.  Vi ska bidra till att flytta övriga medlemsländer mot en lägre användning av antibiotika.

Den 15 mars är det internationella konsumentdagen
Consumers International (CI) vill att medlemsorganisationerna driver frågan kring antibiotika till djur nationellt. CI fokuserar på antibiotika som används på människa, medan vi i Sverige vill att all profylaktisk användning ska bort.  Vi har framfört till Konsumentministern att antibiotikaanvändningen är en hållbarhetsfråga och föreslagit att konsumentministern ska lyfta frågan på konsumentdagen.

Se till att antibiotikafrågan lyfts i förhandlingarna om ett handelsavtal med USA, TTIP
Även denna fråga har lyfts med konsumentministerns kansli.  EU har ett strikt regelverk kring antibiotika till djur och detta kommer inte ändras. Visserligen händer mycket på markanden i USA, men för konsumenterna har det betydelse att USA får marknadstillträde med livsmedel producerade med konstant antibiotikatillförsel.