Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Johanna Sandahl på DN Debatt: ”Skyddet för miljö och djur på väg att försvagas”

lördag 26 mars 2016

Johanna Sandahl, ordförande i Naturskyddsföreningen, skrev för en tid sedan en debattartikel som vi vill delge våra läsare. Hon fick både medhåll och mothugg från andra debattörer, se länkarna – nu också slutrepliken – nedan.

Nationella livsmedelsstrategin. Svensk matproduktion har med sitt hållbarhetsarbete en konkurrensfördel. Det är oroande att representanter för livsmedelskedjan inte tycks bejaka denna marknadspotential utan i stället driver att Sveriges miljö- och djurskyddsregler ska försvagas, skriver Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningen.

Regeringens arbete med att ta fram en nationell livsmedelsstrategi går nu in i sin slutfas. Naturskyddsföreningen har i mer än ett halvårs tid deltagit i landsbygdsminister Sven-Erik Buchts dialoggrupp om strategin. Dessvärre upplever vi processen som väldigt sluten. Inga skriftliga underlag har ännu delgetts och vi är bekymrade över vad slutresultatet kommer att bli. Vi befarar att svensk mat i framtiden inte kommer att vara vad konsumenterna förväntar sig av den.” Läs hela artikeln här: ”Skyddet för miljö och djur på väg att försvagas”

Repliker:
Åsa Domeij, hållbarhetschef på Axfood”Politikerna borde också göra sin del av jobbet”

Helena Jonsson, förbundsordförande LRF”Hållbar livsmedelsproduktion kan inte piskas fram”

Jens Holm, riksdagsledamot (V) och miljöpolitisk talesperson och Håkan Svenneling, riksdagsledamot (V) och landsbygdspolitisk talesperson:
 ”Inte hållbart med hög köttkonsumtion”

Kristina Yngwe (C), vice ordförande i miljö- och jordbruksutskottet: ”Regelkrånglet och kostnadsnivån måste minska”

Johanna Sandahls slutreplik: Slarva inte bort engagemanget för hållbar livsmedelsproduktion