Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Vi Konsumenters styrelse tar nya, friska tag!

torsdag 26 maj 2016

Vi Konsumenters nya styrelse har nu haft sitt första möte sedan årsmötet. På bilden ses Gunnela Ståhle, Kerstin Källander, Daniel Torstensson, Christina Möller och Inger Helgesson. Linda Cederlund saknas på bilden, vi återkommer med en bild på samtliga styrelsemedlemmar.

Med stor energi planeras nya aktiviteter, inte minst ett seminarium i Almedalen; vi återkommer om det snarast!