Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Matfusk, matsvinn och livsmedelsstrategin på årsmötet

onsdag 20 april 2016

Vi Konsumenters årsmöte onsdagen 20 april inleddes med ett föredrag av Annica Sohlström, tf generaldirektör för Livsmedelsverket. Hon berättade om Livsmedelsverkets arbete om att arbeta för säker mat och bra dricksvatten, att informationen om maten är pålitlig så att ingen blir lurad och om att främja bra matvanor.  Hon talade också om aktuella livsmedelsfrågor och den så viktiga livsmedelsstrategin. Allt var mycket intressant och det ställdes många följdfrågor.

Årsmötet gav ansvarsfrihet åt styrelsen och revisorn berömde styrelsen för ett mer än väl genomfört verksamhetsår 2015 med bl a politisk påverkan, debattartiklar och bred närvaro. Föreningen blir allt mer respekterad och efterfrågad inom sitt huvudområde hållbar konsumtion och produktion av livsmedel. Årsmötet omvalde Gunnela Ståhle som ordförande på två år och Inger Helgesson ledamot på två år. Daniel Torstensson nyvaldes på två år. Valberedningen avtackades för flera års idogt arbete. Som ny valberedning inför 2017 valdes Ingegerd Danielson (sammankallande), Christina Arosenius och Maria Donis.

Efter årsmötet gick vi som vanligt ned till de vackra källarvalven för att njuta av små ”husmanstapas” som vår fantastiska Christina Möller hade lagat. Oerhört läckert och mycket uppskattat!

IMG_0660