Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Djursjukdomar och antibiotikaresistens – VK medverkar i panelsamtal

tisdag 1 mars 2016

Välkommen på ett panelsamtal om nya EU-regler för djurhälsa och djurläkemedel fredagen den 11 mars i Europahuset. Vi Konsumenters ordförande Gunnela Ståhle medverkar i panelen.

I dagarna har beslutfattarna i EU kommit överens om nya regler kring djurhälsa och djur­läkemedel. Vad innebär de nya reglerna? Hur ska reglerna användas så att de leder till friskare djur, en bättre folkhälsa och minskade problem med antibiotika­resistens i EU:s medlemsländer?

Välkommen att diskutera dessa frågor med bl.a. Europaparlamentarikerna Jasenko Selimovic (L), som är parlamentets ansvarige i förhandlingarna om de nya djurhälsoreglerna, och Peter Eriksson (MP).

Datum:                Fredag den 11 mars

Tid:                      Kl. 11.00–12.30 med lunch efteråt (registrering från kl. 10.30)

Plats:                   Europahuset, plan 2, Regeringsgatan 65, Stockholm

Medverkande:
Jasenko Selimovic, Europaparlamentariker (L)
Peter Eriksson, Europaparlamentariker (MP)
Representant för Jordbruksverket (namn meddelas senare)
Tomas Olsson, ordförande för Sveriges Lammproducenter
Johan Beck-Friis, Informationschef vid Sveriges Veterinärförbund
Stina Printz, kvalitetschef färska varor på Coop
Gunnela Ståhle, ordförande för Vi Konsumenter

Läs inbjudan och var man anmäler sig här.
(Tack till Länsstyrelsen Skåne för lån av bilden.)