Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Livlig debatt om kött i media

tisdag 9 februari 2016

Landsbygdsminister Sven-Erik Buchts uttalande i P1:s program Matens pris i måndags väckte berättigat uppseende. Samma dag skrev f d riksdagsledamoten för Liberalerna Carl B Hamilton en debattartikel i DN med rubriken ”Gör upp med den svenska köttprotektionismen”. Vi Konsumenter har engagerat sig i frågan kring minskad köttkonsumtion och drivit kravet på ursprungsmärkning.

Det borde knappast ha undgått landsbygdsministern att en för hög köttkonsumtion är negativt för hälsan och att köttet bidrar med stora utsläpp av växthusgaser. Vi äter alldeles för mycket kött och ofta fel kött. Föreningen Vi Konsumenter tog tag i frågan redan 2011, med en workshop. VK har skrivit en debattartikel i frågan 2014, med uppmaning till livsmedelskedjans aktörer – från LRF till livsmedelsindustrin, besöksnäringen, den offentliga upphandlingen och detaljhandeln. VK hade en bra överläggning med handeln 2014 och redan då var det mycket på gång. Det finns ett stort intresse hos många kockar kring grönsaker som huvudingrediens och detaljhandeln har satsat på vegetariskt – inte minst vad gäller recept i deras tidningar. Det som Matens pris missar är att man måste skilja på kött och kött. VK arbetar tillsammans med Världsnaturfonden, WWF kring Köttguiden www.kottguiden.se. Den är ett bra hjälpmedel. Vi kan och ska helst välja kött som gynnar den biologiska mångfalden och som kommer från djur som har varit friska och haft det bra.

Frågan om att rätten att välja kött med hänsyn till hållbarhet, livsmedelssäkerhet och djurskydd ifrågasätts av marknadsliberalen Carl B Hamilton i DN under rubriken ”Gör upp med den svenska köttprotektionismen. Importerat kött är ofta billigare och bättre än svenskt” hävdar Hamilton. Han har inte förstått att svenskt djurskydd är unikt i världen. Livsmedlen är salmonellafria och svensk djurhållning förbrukar minst antibiotika till djur i EU. Många vill också gynna sysselsättningen och den biologiska mångfalden på svensk landsbygd. Att välja svenskt kött är inte svensk köttprotektionism, utan ett sätt att utöva sin konsumentmakt. Hamilton reagerar på kravet på ursprungsmärkning, som framfördes i artikeln om kalvkött i DN den 30 januari. Det finns ett lagkrav i EU att ursprungsmärka i stort sett allt kött – dock inte på krogen.