Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Dags räkna rätt – om vi ska nå miljömålen

fredag 19 februari 2016

20 organisationer: Utsläppen från utrikes flygresor och köttimport måste minska

Vi Konsumenter är del av klimatmålsininitiativet och har undertecknat följande ställningstagande: ”Vi vill att Sverige ska ta hänsyn till landets hela klimatpåverkan och lägga till ett nytt etappmål om att minska de svenska konsumtionsbaserade växthusgasutsläppen”.

Läs artikeln här