Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Nyhetsbrev mars 2021

torsdag 18 mars 2021

Ny studie: Konsumenter kräver bete för mjölkkor

Den 3 mars publicerades en debattartikel i Svenska Dagbladet: ”Ta inte bort kornas rätt till bete”, undertecknat av Vi Konsumenter och det samlade djurskyddet.
Läs debattartikeln här. Sverige har ett unikt krav i djurskyddslagstiftningen som säger att mjölkkor ska hållas på bete sommartid. Och det kräver också konsumenterna. Artikeln byggde på en konsumentstudie You Gov, som genomfördes i slutet av februari. Att djuren behandlas väl är viktigt för 80 % av de tillfrågade när det gäller kött, ägg och mejeriprodukter. Att djuren har fått tillgång till utevistelse och får gå lösa är mycket viktigt eller viktigt för drygt 80 %.

Vi Konsumenter har därför också yttrat sig över remiss från Näringsdepartementet, byggt på en rapport från Jordbruksverket, om konsekvenserna att i lagstiftningen införa ett krav på lösgående djur.  I konsumentundersökningen är man klar över och anser att det är viktigt att djuren behandlas bättre i Sverige än i många andra länder. Än viktigare är att det används mindre antibiotika i Sverige.  De tillfrågade representerar alla åldrar från 18 år och uppåt och hela Sverige.
Förtroendet för svensk mat och svenska bönder är högt. På frågan om man är beredd att betala mer för svenskt ursprung och att djuren behandlats bättre än i andra länder, svarar 49% definitivt ja. Om svenska djur behandlas som i andra länder faller ja-sägarna till 11%. Om man vet att djuren gått ute oberoende av ursprung, svarar 29% definitivt ja till att betala mer. Det innebär att det inte räcker med svenskt ursprung för att svenska konsumenter ska vilja betala mer. Det krävs också ett starkt svenskt djurskydd. De borde vara en tankeställare för de som driver att Sverige bör sänka sin djurskyddslagstiftning till EU:s nivå.
Hela studien hittar ni här.

Hållbara livsmedelssystem
Jordbruksverkets har skickat sin rapport ”Hållbara livsmedelsystem – Definition, pågående initiativ och förslag på åtgärder” till regeringen.  VK har tillsammans med 29 andra aktörer deltagit i referensgruppen. Saknas gör förvånansvärt Naturskyddsföreningen. Glädjande nog har VK:s med fleras inspel gett resultat. Planetens gränser och certifieringar som drivande i hållbarhetsarbetet har exempelvis kommit med.

Rapporten anser att klimatförändringar, minskad biologisk mångfald och ökad ohälsa är centrala och akuta frågor för hållbarhetsarbetet. Åtgärder som kan genomföras på kort sikt är ökad samverkan och analys av områdena hållbar konsumtion, konsumtionsstatistik och EU:s gröna giv. Man tycker att det krävs ett tydligare myndighetsansvar. Rapporten anser att EU:s gröna giv med Farm to Fork kräver konsekvensanalys med utgångspunkt från de tre dimensionerna ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Den som vill läsa hela rapporten, skicka e-post till Gunnela Ståhle.

Det är kul att citera ur rapporten: ”Konsumtion är det led som inkluderar alla konsumenter, vilket är allt annat än en homogen grupp. Ideella organisationer som tar ett brett konsumentperspektiv har en tydlig roll här, exempelvis Sveriges konsumenter och Vi konsumenter. Andra intresseföreningar är också relevanta, som Djurskyddet Sverige, WWF, Naturskyddsföreningen och aktörer som fokuserar på hälsa Astma- och Allergiförbundet, Cancerfonden och Hjärt- lungfonden.” Tillsammans med Sveriges Konsumenter har VK betonat att hållbar konsumtion inte kan nås genom att lägga hela ansvaret på konsumenterna. SLU Future Food (Elin Röös m fl) tittar på olika former av styrmedel., vilket finns som bilaga till rapporten.

Hållbarhetspris för antibiotikakriterier vid upphandling
Sustainable Brand Index är Europas största oberoende varumärkesstudie med fokus på hållbarhet. När de utsåg Årets Insats 2021 tog Axfoundations antibiotikakriterier för minskad antibiotikaanvändning i livsmedelsproduktion hem vinsten.
En viktig ingrediens var enligt juryn den breda branschsamverkan som lett fram till den frivilliga listan med kriterier för antibiotika och djurhållning som livsmedelsföretag kan ställa gentemot leverantörer vid inköp av kött, mejeriprodukter och sjömat. Juryns motivering: Med ett branschövergripande angreppsätt som involverar flera intressenter adresserar initiativet ett av de största nuvarande problemen inom jordbruk och global hälsa. Det är ett initiativ som går längre än lagstiftningen och som driver livsmedelsindustrin framåt för att uppnå verklig förändring. Som jury är vi glada att tilldela Antibiotikakriterier 2.0 priset, ett initiativ som kanske inte alltid står i rampljuset i allmänhetens ögon, men som oavsett är oerhört viktigt för att skapa ett mer motståndskraftigt och hållbart livsmedelssystem.”

Antibiotikakriterierna har tagits fram av Axfoundation samt en referensgrupp bestående av representanter från livsmedelsbranschen, civilsamhälle, akademi och myndigheter; Axfood, Coop, Findus, Gård och djurhälsan, ICA, Lidl, Livsmedelsföretagen, LRF, Martin & Servera, SIWI, SVA, Svensk Dagligvaruhandel, Upphandlingsmyndigheten, Vi konsumenter, World Animal Protection, Världsnaturfonden WWF. Flera livsmedelsföretag använder redan idag materialet, och under 2021 arbetar Axfoundation vidare för att ännu fler aktörer ska använda kriterierna och frågebatteriet i praktiken

Påminnelse om medlemsavgift
Ni som redan betalt tackar vi! Medlemsavgiften till föreningen Vi Konsumenter 250 kr betalas till postgiro 41 80 03 -0 eller Swish 123 345 1804. Glöm inte att ange avsändare och gärna mail-adress. Vi tackar för ert stöd. Allt arbete inom föreningen sker på frivillig basis, men vi är beroende av medlemsavgifter för att kunna ordna seminarier i aktuella ämnen och vara på plats där besluten tas.

Årsmötet genomförs digitalt den 21 april kl 16.00.
Anita Falkenek, KRAV kommer inledningsvis berätta om utmaningar och möjligheter för ekologiska produkte.


Boka dagen!

Välkomna önskar styrelsen
Gunnela Ståhle
Mariell Juhlin
Christina Möller
Carina Lundgren
Sören Persson
Inger Helgesson