Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Satsa på svensk ekologisk växtbaserad mat! VK i möte med landsbygdsminister Jennie Nilsson

torsdag 25 februari 2021

Ekomatcentrum har initierat ett upprop för en framtida mer hållbar ekologisk växtbaserad matproduktion i Sverige. I samband med överlämnandet deltog VK, tillsammans med åtta andra organisationer, i ett möte med landsbygdsminister Jennie Nilsson i veckan. Uppropet ska även överlämnas  till representanter för Livsmedelsföretagen, Svensk Dagligvaruhandel, Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) och Ekologiska Lantbrukarna. 

Vad gör livsmedelsbranschen för att satsa på nya vegotrenden? Hur ser framtiden ut i Sverige för en förädlingsindustri med svensk ekologisk växtbaserad mat? Hur marknadsförs och synliggörs svenska ekologiska vegoprodukter i butik? Hur kan det svenska lantbruket öka odlingen av frukt och grönt samt växtbaserat protein för matproduktion? 

Det händer mycket inom detta område, se mötet här och hör synpunkterna. Detta kan bli början på ett givande samarbete!

Organisationerna bakom uppropet är:

Ekomatcentrum, verksamhetsledare Eva Fröman och ordförande Mimi Dekker
Föreningen Ekokockar, Ulrika Brydling
Föreningen Medveten Konsumtion, generalsekreterare Alexandra Davidsson
KRAV, verksamhetsledare Anita Falkenek
Läkare för framtiden, ordförande David Stenholtz
Naturskyddsföreningen, generalsekreterare Karin Lexén
Sveriges Konsumenter, generalsekreterare Jan Bertoft
Vi Konsumenter, ordförande Gunnela Ståhle
Världsnaturfonden WWF, senior matexpert Anna Richert