Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Nyhetsbrev december 2020

onsdag 2 december 2020

Dags för Vi Konsumenters nyhetsbrev för december!
Läs om vårt lyckade webbinarium – vi återkommer med en mer detaljerad rapport – samt om vårt arbete i Jordbruksverkets referensgrupp, om det oförtrutna arbetet mot antibiotikaresistens och annat som har hänt sedan sist.

 

Välbesökt webbinarium kring växtbaserad mat 24 november
Vi konsumenters, Konsumentföreningens Stockholm och Världsnaturfondens WWF webbinarium avlyssnades av 280 personer. Konsumentföreningen Stockholm stod förtjänstfullt för värdskap, allt datatekniskt och Minna Hellmans moderatorskap. Presentationer och film kommer läggas upp på Konsumentföreningens hemsida www.kfStockholm.se. Det växtbaserade utbudet har ökat kraftigt under senare tid, vilket visades under väntetiden. Gunnela inledde med att betona att hållbarhet inte bara är klimatpåverkan, utan också biologisk mångfald, kemikalieanvändning, vatten – och markanvändning. Flera av dessa kriterier ingår i WWF:s vegoguide och också i COOP:s hållbarhetskriterier, som presenterades. Äkta Varas studie av ett stort antal vegetariska köttalternativ visar att nio av tio innehåller tillsatser, aromämnen och andra industriella ingredienser.
Majoriteten innehåller fem eller fler sådana substanser. Många har en lång ingredienslista, där metylcellulosa är en vanligt förekommande konsistensgivare. Detaljhandeln och industrin – här ICA och Orkla – är på. Vi återkommer med en rapport.

Årets hållbarhetskock
Vi fick glädjen att som avslutning på seminariet presentera Vi Konsumenters Hållbarhetskock. Utmärkelsen gick till Anders Johnsson, Slytevikens kreativ catering och Matstudio.  Med stor respekt för våra fina svenska råvaror har Anders Johnsson fokus på kreativitet och överraskningar. Han skapar enkla och ärliga måltider som har natur, lokal samverkan och årstider i centrum. Hans specialitet är smaker och han lagar kompletta, moderna och hållbara måltider på hög nivå. Anders blev tidigare årets eko-kock. Han har bl. a engagerats av ekobonden Adam Arnesson till hans krog på gården Jannelund nära Örebro.

Hållbara livsmedelssystem
Jordbruksverket har, inom ramen för livsmedelstrategin, bett om och fått regeringens uppdrag att definiera hållbara livsmedelsystem, kartlägga pågående aktiviteter och analysera behov av forskning och insatser. Själva rapporten är omfattande. Utfallet är viktigt, eftersom rapporten ska överlämnas till regeringen som underlag för politiska beslut och också styra forskning och utveckling. Vi Konsumenter ingår i referensgruppen sedan i våras. Vi har tidigare skickat in synpunkter på definitionen av hållbarhet enligt Rockströms Planetens gränser och den ekologiska hållbarheten som ramen för social och ekonomisk hållbarhet. Vi har även påpekat brister i kartläggningen av pågående aktiviteter i ett utkast till rapport i somras. Jordbruksverket har använt sig av FAO:s tre dimensioner av hållbarhet; ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. VK har samarbetat med världsnaturfonden, WWF, Sveriges Konsumenter och Ekologiska Lantbrukarna med att framföra kravet på att de tre dimensionerna måste balanseras. Jordbruksverket har snarare fokuserat på kortsiktig lönsamhet än långsiktig hållbarhet. Trots påpekande i somras att certifieringar som KRAV och IP Sigill bidrar till flera hållbarhetsmål finns dessa inte med i version 2 av rapporten som gick ut på remiss i november. KRAV och Sigill Kvalitetssystem har inkommit med en framställan till Jordbruksverket i frågan.

Antibiotika
Antibiotic Awareness Week inföll 18-24 november. De nordiska djurvälfärdsorganisationer NordCaw ordnade den 24 november en konferens om antibiotika, antibiotikaresistens och djurvälfärd. Gunnela föreläste om den svenska modellen, med start på 80-talet med förbudet mot antibiotika i tillväxtbefrämjande syfte 1986. Sverige bedrev ett samlat omfattande lobbyarbete på 90-talet för att övertyga resten av EU att Sverige valt rätt väg.  LRF:s fokus under detta arbete var att uppnå och behålla konsumenternas förtroende. Antibiotikaresistens beskrivs som den smygande pandemin. Frågan fick god medial uppmärksamhet under veckan. Sverige har framgångsrikt minskat behovet av att behandla djur. Friska djur behöver inte antibiotika. Resistensläget är tämligen gott när det gäller såväl människor som djur. Svensk kompetens är värdefull för att bidra till att driva frågorna internationellt. WHO och FAO är pådrivande i denna livsviktiga fråga.

Svenska kors rätt till bete sommartid
Vi Konsumenter har samlat ett tungt nätverk med samtliga djurskyddsorganisationer, Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden WWF, för att motverka en förändring av djurskyddsförordning som kräver att kor, som hålls för mjölkproduktion, sommartid ska hållas på bete. Vi har gjort en hemställan om uppvaktning av landsbygdsministern och vill att det vetenskapliga rådet för djurskydd utvärderar alternativet med kor på stall året om från djurvälfärdsynpunkt jämfört med kor på bete. Den raka frågan som ansluter till den nya djurskyddslagen är ”Är kor starkt motiverade att gå ut på bete under normala väderförhållanden på sommarhalvåret?”. Vi kommer också träffa Arla, som är nyckelaktör på den svenska marknaden.

I dessa svåra Corona-tider önskar vi medlemmarna ändå en God Jul och ett bättre 2021.  Tack för i år, vi ser fram emot att mötas och ses i någon form nästa år!

Hälsningar
Gunnela Ståhle
Mariell Juhlin
Christina Möller
Carina Lundberg
Inger Helgesson
Sören Persson