Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Upprop: Det behövs fler – inte färre – matproducenter!

onsdag 3 juni 2020

De små gårdarna och livsmedelsproducenterna är allvarligt hotade och därmed också mosaiklandskapet, den gastronomiska och den biologiska mångfalden. Många lantbruk anses för små. För små för mejeriindustrin, för slakterierna och för grönsaksgrossisterna, som alla vill ha enorma volymer. Vissa livsmedelsföretag anses också för små, de har inte tillräckligt stora volymer för vare sig grossisterna eller för handeln.

Vill du vara med att försöka ändra utvecklingen? Läs artikeln, som är skriven och undertecknad av många namnkunniga företrädare för näringen, bl a Vi Konsumenters ordförande Gunnela Ståhle.  Skriv sedan under detta upprop! Det vänder sig till ALLA och du kan välja att vara anonym. Flera hundra namnunderskrifter finns på en separat lista, men namninsamlingen sker nu under länken ovan.