Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Viktig förebyggande djurskyddsregel ifrågasätts av riksdagen

tisdag 30 april 2019

Sedan 1973 har vi i Sverige haft en regel, som säger att innan man bygger nytt eller om för djur, så ska ritningarna granskas och godkännas från djurskyddsynpunkt. Granskningen görs av länsstyrelsens byggexperter. Regeln som finns i djurskyddsförordninegn är ett av de viktigaste förebyggande regelverket.  Tre motioner i riksdagen från C, KD och SD föreslog en avveckling av förprövningen och med stöd  av M och L har regeringen fått ett tillkännagivande om att förprövningen bör avvecklas. Inför debatten i riksdagen den 24 april publicerades ett debattinlägg i Svenska Dagbladet den 20april undertecknat av Vi Konsumenter, djurskyddsorganisationer och en bred representation av djurskyddsforskare. Läs också gärna Gunnelas blogg www.gunnela.nu

https://www.svd.se/oppositionen-sviker-lantbrukare-och-djur

Gunnela Ståhle intervjuades också av tidningen Djurskyddet

”Förslaget att slopa förprövning av djurstall saknar konsekvensanalys”

Det är djuren och bönderna som får betala när förprövningen tas bort

 

 

Regelförenkling till varje pris