Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Förslag till ny djurskyddslag

onsdag 28 mars 2018

Vi Konsumenter tillsammans med det samlade svenska djurskyddet har i en debattartikel i Svenska Dagbladet argumenterat för att riksdagen ska anta förslag till ny djurskyddslag. Den gamla djurskyddslagen är från 1988. Alliansen tillsatte djurskyddsutredningen, som överlämnade sitt förslag till ny djurskyddslag 2011. Nu har regeringen utformat ett förslag till ny och modernare lagstiftning. Det finns många bra saker i förslaget även om en hel del saknas. Vi tycker detta är en bra början. I slutändan är det djurskyddsförordningen och föreskrifterna som kommer styra hur djurskyddet kommer se ut för svenska djur.

https://www.svd.se/en-ny-djurskyddslag-ar-ett-bra-forsta-steg