Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Behåll viktig förprövning av djurstallar

torsdag 20 april 2017

Sedan 70-talet finns ett system som kräver att en bonde som bygger nytt eller bygger om sitt djurstall måste pröva detta hos länsstyrelsen. Syftet är att se till stallet fyller gällande djurskýddslagstiftning. Detta finns som krav i den svenska djurskyddslagen och djurskyddsförordningen. Syftet är att förhindra djurskydds – och djurhälsoproblem. Det är m a o bra för både bonden och djuren. Nu finns förslag i motioner från  (C ) och KD att ta bort detta system. Därför har det samlade djurskyddet och Vi Konsumenter skrivit en debattartikel i tidningen ATL.

Läs artikeln här