Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Vi Konsumenters styrelse 2016/2017

tisdag 3 januari 2017

Här syns Vi Konsumenters styrelse 2016. Från vänster Linda Cederlund, Kerstin Källander, Inger Helgesson, Ordf. Gunnela Ståhle, Sekr. Christina Möller samt Daniel Torstensson.

Lars Nilsson, adjungerad kassör, saknas tyvärr på bilden.

Vill du veta mer om styrelsens medlemmar? Läs mer här.