Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

God fortsättning på det nya året!

måndag 8 januari 2024

Jo, nog sjunger julen på sista versen nu, det är tjugondag Knut på lördag och även hyacinterna böjer sig för trycket.
Inom Vi Konsumenter böjer vi oss däremot inte, vi samlar kraft och sätter igång inom kort. Väl mött då!