Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Nyhetsbrev april: Årsmöte, djurskydd och hållbar konsumtion

söndag 9 april 2023

Till årsmötet 18 april kl 17.00 välkomnar vi generalsekreteraren för Världsnaturfonden WWF,  Gustaf Lind, WWF och hållbarheten: Mindre men bättre – en naggande god måltid

Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95 B
Efter seminariet hålls årsmötet kl. 18 och så bjuder vi avslutningsvis på god mat och dryck.  Vi erbjuder deltagande också digitalt. Anmälan gunnela.stahle@vikonsumenter.org

Vi vill påminna om medlemsavgiften 250 kr att betalas till postgiro 41 80 03 -0 eller Swish 123 345 1804. Glöm inte att ange avsändare och gärna e-postadress. Vi tackar för ert stöd. 

Nya nordiska näringsrekommendationer NNR2022
Den slutliga rapporten på 200 sidor har kommit från norska Hälsodirektoratet. Uppdraget från Nordiska Ministerrådet 2018 var att kostråden också skulle omfattas av hållbarhetsaspekter. Detta är inget nytt för Sverige där nuvarande kostråd från Livsmedelsverket innehåller råd kring exempelvis vilket kött eller fisk man bör välja.  Diskussionen och debatten i Sverige, men även i Norge har framför allt rört att nordiska förutsättningar inte beaktats och att hålbarhetsaspekterna koncentrerats till klimatpåverkan och att man missat exempelvis biologisk mångfald. Ett skäl kan vara att forskningen kring biodiversitet inte är lika omfattande som när det gäller klimatpåverkan. Experter har även hoppat av.

Huvudbudskapet från rapporten är att konsumtionen av kött ska minska till förmån för växtbaserat mat enligt Livsmedelsverket. Förslaget innebär att dagens max 500 gram rött kött per vecka minskar till 350 gram. Konsumtionen av vitt kött, kyckling, ska inte öka. För mejeriprodukter föreslås 250-500 gram (tidigare 500) per dag företrädesvis med magra produkter. Vad de nya rekommendationerna innebär för omfattningen av svensk djurhållning återstår att beräkna. Och hur detta stämmer med svenska miljökvalitetsmål eller generationsmålet kommer säkert att debatteras. Livsmedelsverket har gjort ett debattinlägg i Land Lantbruk för att möta kritiken och LRF har gjort ett skarpt kritiskt inlägg i Aftonbladet, som besvarats av GD Annica Sohlström.  Och hur stämmer detta med regeringens tydliga politik att all svensk livsmedelsproduktion ska öka? Det blir en spännande vår. Vi Konsumenter har agerat via KSLA som varit starkt kritiska till rapporterna kring hållbarhet.

Uppvaktning kring djurskyddsfrågor
Den 23 mars träffade Vi Konsumenter, World Animal Protection, Djurskyddet Sverige och Svenska Djurskyddsföreningen statssekreteraren vid landsbygdsdepartementet Dan Ericsson. Syftet var framför allt att framföra synpunkter på den kommande djurskyddsutredningen. Vi överlämnade en skrivelse som bl a ifrågasatte att direktivet med hänvisning till konkurrenskraftutredningen från 2015 hävdar att svenskt djurskydd alltid kostar pengar. Vi vill att man gör nya beräkningar som också inkluderar positiva effekter av bättre djurskydd. Flera undersökningar visar också att svenskt djurskydd är en av anledningarna till att konsumenterna väljer att köpa svensk mat. Att djuren får vistas ute är också viktigt för tillfrågade konsumenter. Betande djur har fått allt större betydelse. Det innebär också att om Sverige sänker sina djurskyddsregler minskar motivationen radikalt att köpa svenskt. Att behålla den svenska marknaden är viktigt från sårbarhetssynpunkt. Det var också budskapet från Vi Konsumenter, Sveriges Konsumenter och Konsumentföreningen Stockholm i en debattartikel i Land Lantbruk. Sveriges Konsumenter har nominerat Gunnela Ståhle som expert i utredningen.

Jordbruksverkets råd för hållbar produktion och konsumtion
Jordbruksverket rapporterade från det s k SILO-projektet som innebär en uppföljning av vilken mat som upphandlas i den offentliga upphandlingen.  Detta är ett efterlängtat hjälpmedel, som kan ge besked om hur stor andel av maten som har svenskt ursprung, ekologiskt osv. Enligt nytt regleringsbrev ska Jordbruksverket redovisa regler och villkor som motverkar att livsmedelsstrategin om ökad produktion uppfylls. Deltagare i rådet hade ombetts att ange tre relevanta regler. I stort sett alla svarade att detta inte enkelt gick att svara på. VK accepterar gärna förenklingar som minskar den administrativa bördan, men det får inte innebära att man tummar på för konsumenterna viktiga mervärden. Ett intressant uppdrag som redovisades var Fiskberedningsindustrins mottagningskapacitet och produktion. Den som är intresserad kan få minnesanteckningar från mötet.

Hälsningar från styrelsen
Gunnela Ståhle
Mariell Juhlin
Christina Möller
Carina Lundgren
Sören Persson
Inger Helgesson
Anders Engström