Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Styrelse

Styrelseledamöter

Gunnela Ståhle, ordförande. Gunnela är husdjursagronom och har arbetat för LRF och bondekooperativa företag  i 40 år. Engagerad i djurskydds- och livsmedelssäkerhetsfrågor, hållbarhet och konsumentfrågor med fokus livsmedel.  Har suttit i styrelsen för Vi Konsumenter sedan 2007.  Är medlem  i Jordbruksverkets Konsumentråd och i referensgruppen för rationell antibiotikaanvändning och mot antibiotikaresistens (veterinärmedicin och livsmedel) STRAMA VL. Blev Årets agronom 2007 och fick Änglamarkspriset 2010. Är hedersledamot i Kungliga Skogs- och Lantbrukskademin sedan 2011 och blev 2015 utnämnd till agronomie hedersdoktor vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU,  Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap.
Gunnela har en egen blogg: www.gunnela.nu

Christina Möller, sekreterare. Christina har sedan 1980 arbetat som chef för Coop Provkök där hon bidragit till att folkbilda hela Sverige om mat, hälsa, gastronomi och njutning. Hon är ledamot i Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA, och i Måltidsakademien och arbetar aktivt för att ämnet hem- och konsumentkunskap ska utvecklas och stärkas inom grundskolan och gymnasiet. År 2005 blev hon promoverad till hedersdoktor vid Uppsala Universitet, och år 2013 tog Christina emot konsumentpriset Blåslampans Hedersomnämnande för sina insatser i konsumentfrågor. Christina utsågs också  2014 till hedersledamot i Kungliga Skogs- och Lantbrukskademin.

Linda Cederlund, ledamot. Linda har ett starkt intresse för hållbarhets- och konkurrenskraftsfrågor inom de ”gröna näringarna” (trädgård, lantbruk och skog). Efter examen på SLU Alnarp (MSc of Science in Horticulture) har hon arbetat med yrkesmässig trädgårdsodling. Därefter med övergripande nationella frågor avseende certifierad produktionskvalitet och svenskt ursprung i över 10 år,  bl. a. som VD för LRFs dotterbolag Sigill Kvalitetssystem. Linda har varit med i styrelsen sedan 2015 och representerar föreningen i SJV Ref Grupp för EU-ekologisk produktion, samt Sveriges Konsumenter i EPOK, SLUs forum för ekologisk produktion

Ingrid Persson, ledamot. Ingrid är hushållslärare, diplomerad informatör och har arbetat som matkonsult/projektledare med receptutveckling, kocktävlingar, matseminarium, utbildningar, gastronomiska projekt nationellt och internationellt med exportsyfte samt koordinerat gastronomiska resor för utländsk media. Fokus är lyfta fram bra råvaror, hälsa, njutning och gastronomi. Ingrid har ett starkt intresse för att konsumenter lätt ska kunna välja bra mat på ett hållbart sätt oavsett plånbok. Hon har suttit i styrgruppen för Ny Nordisk Mat. 

Lars Nilsson, adjungerad kassör. Lars är civilekonom från Handelshögskolan och har arbetat som ekonom hela livet. Bl.a. som ekonomidirektör i flera företag och som VD för några av KFs fastighetsbolag. Lars är nu avtalspensionär men är engagerad i flera styrelser, både som ledamot och kassör. Dessutom har Lars några uppdrag som god man och är ordförande i sin bostadsrättsförening.

»Kontakt