Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Sänk inte kraven på matproduktionen

tisdag 26 juli 2016

DEBATT För att Sverige ska få en hållbar livsmedelsstrategi krävs det att politikerna tar sitt ansvar. Att lämna över ansvaret att säkerställa en matproduktion som skyddar människor djur och miljö till marknaden duger inte, skriver bland andra Håkan Wirtén, WWF och Gunnela Ståhle, Vi Konsumenter i Göteborgsposten.

Med syfte att få bred politisk enighet förhandlar nu regeringen förslaget till strategi med oppositionen. Nu krävs politiker som tar sitt ansvar. Politiker som inte enbart överlämnar ansvaret till marknaden och konsumenterna att säkerställa att vi har en svensk hållbar matproduktion som skyddar människor, miljö och djur.

Det finns goda möjligheter att öka den svenska matproduktionen där jordbruket lever upp till de miljö- och klimatmål som regeringen och riksdagen skrivit under på.

Läs artikeln här.