Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Antibiotikaresistens en ödesfråga, som påverkas av ditt val av livsmedel

måndag 14 september 2015

Växjö MAT2015 är ett ambitiöst arrangemang kring mat och livsmedelsproduktion. I år var Växjö dessutom matlandshuvudstad. Det ordnas seminarier, kocktävlingar och det fanns en stor matmarknad med mathantverk och regionala produkter. Vi Konsumenter blev tidigt tillfrågat att ordna ett seminarium kring antibiotika och mat. Vi hade ju ordnat två seminarium i Almedalen tillsammans med Svenska Djurhälsovården med samma tema. Antibiotikaresistens är en av VK prioriterad fråga. Jenny Lundström Gård och Djurhälsan (tidigare Svenska Djurhälsovården) gjorde en bred presentation av den angelägna och aktuella frågan. Antibiotika till djur påverkar utvecklingen av antibiotikaresistens – ju mer desto större risk. Sverige har lägst antibiotikaförbrukning till djur i EU. Men det varierar stort mellan EU:s medlemsländer. I USA är förbrukningen till djur fyra gånger högre än till människor. Det gör att antibiotikaresistens och antibiotika måsta vara en del av det kommande handelsavtalet mellan EU och USA. Den ökade köttkonsumtionen i världen p g a ökad medelklass och ökad ekonomi, gör att OECD räknar med att antibiotikaförbrukningen kommer att öka med närmare 70 procent till 2030. Hur kan vi påverka utvecklingen? Att minska köttkonsumtionen och att välja svenskt kött, kyckling och mejeriprodukter bidrar till att minska konsumtionens antibiotikaavtryck.

Ladda ner bifogat dokument