Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Rätten att veta ursprung på drivmedel

fredag 17 juli 2015

Gröna Bilister driver frågan kring drivmedelskonsumenternas rätt att få information om ursprung. Det handlar om att informera om ursprungsland och utvinningssätt. Det finns två utvinningsmetoder som är särskilt ifrågasatta och kritiska från klimatsynpunkt ”fracking” och utvinning ur oljesand. Detta är metoder som förekommer bl a i Nordamerika. När det gäller ursprungsland kan det vara av värde att veta om råoljan kommer från Ryssland eller odemokratiska stater, www.gronabilister.se

Vi Konsumenter blev inbjudna att delta i panel vid Gröna Bilisters frukostseminarium i Almedalen den 2 juli. Syftet var att ge ett konsumentperspektiv på rätten att kunna välja drivmedel. Att kräva ökad information om ursprung på den bensin jag köper till min bil känns alldeles rätt. I dag krävs allmänt transparens och öppenhet. Det finns ett ökat intresse och engagemang för hur och var kring de produkter vi köper. Vi Konsumenter som framför allt jobbat med livsmedel, har ju verkligen drivit på att få uppgift om ursprung och produktionssätt. Det kan gälla arbetsmiljö, sociala aspekter, miljö – och klimatpåverkan. För att inte tala om den viktiga aspekten kring djurens välfärd, hälsa och användningen av antibiotika. När det gäller drivmedel så kan man verkligen ifrågasätta om man vill medverka till fracking eller oljesand som utvinningsmetod. Vid seminariet medverkade finska drivmedelsföretaget ST1, som satsar på ursprungsmärkning och övergång till 100 % fossilfritt. Preem kommunicerar sina satsningar på biodrivmedel, men ifrågasätter ursprungsmärkning p g a svårigheter med att säkerställa ursprung. Små steg på vägen är bra mot ökad hållbarhet och konsumentens rätt att medverka genom sina val.