Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Debattartikel om Matstrategi

tisdag 27 maj 2014

Sverige behöver en nationell matstrategi. Så lyder rubriken på debattartikeln som finns i dagen (27 maj 2014) GP. En av undertecknarna är Vi Konsumenter.

»Debattartikeln på GP:s hemsida

Här kan du läsa texten till debattinlägget:

Samtidigt som cirka 870 miljoner människor i världen går hungriga är omkring 1,4 miljarder överviktiga. Välfärdssjukdomar som kopplas till mat i västvärlden är allt vanligare.

Våra ekologiska fotavtryck ökar. Några av de viktigaste faktorerna är användningen av fossil energi och konsumtionen av mat. Riksdagen har slagit fast: ”Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.

Det viktigaste vi gör

Att äta är något av det viktigaste vi gör. Det ger både näring, samvaro, glädje, smakupplevelser, öppna landskap och kulturellt sammanhang. Samtidigt äter vi mat som gör oss sjuka medan ekosystemen skövlas och fattiga svälter.

Den ökande antibiotikaresistensen är ett hot och klimatfrågan ännu olöst. För att lyckas med generationsmålet behöver våra politiker se till att hållbar hälsosam mat för alla får genomslag: Det är dags att handla nu.

I Sverige finns en grupp företag, forskare, organisationer och myndigheter i livsmedelskedjan som i tre år arbetat under namnet LiveWell, ett internationellt EU-finansierat nätverk. Det drivs av WWF och syftet är att samlas kring hållbara och hälsosamma matsedlar.

Inom LiveWell visar vi att det är fullt möjligt att äta gott och hälsosamt med minskad klimatpåverkan utan att det blir dyrare. Baserat på utredningarna som genomförts i projektet och i linje med de nordiska näringsrekommendationerna ser vi att matkonsumtionen behöver påverkas i den här riktningen:

Sex avgörande insatser

  • Ät mer grönsaker, baljväxter och fullkorn

Det är både klimatsmart och nyttigt att basera matvalen på grönsaker i säsong, baljväxter och fullkornsprodukter.

  • Välj kött med omsorg och begränsa mängden

Variera ditt proteinintag och minska portionsstorleken. När du äter kött, se till att välja kött där man har tagit hänsyn till djuromsorg, biologisk mångfald och hållbarhet.

  • Ät varierat

En varierad matsedel är färgrik och innehåller olika näringsämnen som vi behöver. Proteinet bör komma från olika källor, gärna mycket från baljväxter.

  • Ät certifierat

Hållbarhetscertifieringar innebär att det görs oberoende kontroll av att produkten lever upp till en standard med högt ställda krav.

  • Ät mindre onyttiga fetter, socker och salt

Välj mat som ger nyttig energi, näring, protein, vitaminer och mineraler. Ät mindre av sådant som ger tomma kalorier.

Och sist men inte minst

  • Släng mindre mat!

 

Bred uppslutning avgörande

Vi vill se en matstrategi på nationell, regional och lokal nivå som gör det möjligt för konsumenter och marknadsaktörer att agera för en rättvis, hållbar samt hälsosam produktion och konsumtion av mat.

Strategin bör tas fram i bred politisk samverkan och med stöd av myndigheter som hanterar konsument-, miljö-, vatten/havs-, jordbruks-, livsmedels-, landsbygds- och näringslivsfrågor. Vi vill att forskare, miljöorganisationer, näringsliv och konsumenter involveras.

Politiker måste kunna göra det möjligt för aktörer inom offentlig upphandling att bidra till en hållbar konsumtion av livsmedel och ge konsumenter och upphandlare stöd att sätta kvalitet före lågprisalternativ med hög belastning på miljön.

Tydliga infokampanjer krävs

Vi vill att matstrategin lyfts fram i Färdplan 2050 för ett klimatneutralt Sverige och i Konsumentverkets nya plattform för konsumentinformation.

Vi vill se tydliga informationskampanjer för hälsosamma och hållbara matval och att beslutsfattare tar ansvar för att frågan om hållbar och hälsosam mat för alla drivs över tid – oberoende av externa faktorer som konjunkturläge och kortsiktiga opinionssvängningar.

Sammanfattningsvis, politiker på alla nivåer: Det är dags att handla – Sverige behöver en matstrategi nu!

 

Håkan Wirtén, generalsekreterare Världsnaturfonden WWF

Helena Jonsson, ordförande Lantbrukarnas Riksförbund LRF

Jonas Carlberg, direktör LRF Mjölk

Dan Jacobsson, chef Färskvaror ICA Sverige

Harald Rydén, Inköpsdirektör Fazer Food Services

Louise Ungerth, miljöchef Konsumentföreningen Stockholm

Gunnela Ståhle, ordförande Vi Konsumenter

Cecilia Sundberg, forskare Sveriges Lantbruksuniversitet

Johanna Björklund, forskare Örebro Universitet

Viktoria Olsson, universitetslektor Högskolan Kristianstad

Mikael Kruhsberg, vd Macklean Affärsutveckling