Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Sverige fortfarande i topp när det gäller låg antibiotikaförbrukning

onsdag 16 oktober 2013

I går presenterades den senaste rapporten från EMA (europeiska läkemedelsmyndigheten) över försäljningen av antibiotika till djur 2011. Rapporten omfattar livsmedelsproducerande djur och hästar i 25 länder, EU samt Norge och Island. Lägst förbrukning räknat som mg per kg levande vikt precis som i förra rapporten för 2010 har Island, Norge och Sverige. Snittet ligger på 151 mg medan motsvarande siffra för svensk försäljning är 13,6 mg. Danmark ligger på 43 mg, medan Italien och Tyskland som nu kommit med i statistiken ligger på 370 mg respektive 211 mg. Det intressanta är att samtliga länder har minskat mellan 2010 och 2011. Antibiotikaanvändning och resistens är viktiga frågor och det tas radikala politiska initiativ i flera länder som Nederländerna, Danmark, Frankrike, Italien och Lettland. I Nederländerna har målet att minska förbrukningen med 50 % från 2009 till 2013 redan uppnåtts. Här jobbar man bl. a med en gemensam databas över förbrukningen på gårdsnivå och en styrgrupp, som följer veterinärernas förskrivning. Tyskland och Danmark är ju intressanta länder eftersom importen därifrån är omfattande.  Där är antibiotikaförbrukning många gånger större än i Sverige. Det aktualiserar åter det seminarium som ordnades av Vi Konsumenter och Svenska Djurhälsovården i Almedalen kring sambandet mellan det kött vi handlar i butik och antibiotikaavtrycket. Tyskt griskött ger 15 gånger högre antibiotikaförbrukning än svenskt. Och med koppling till diskussionen kring ursprungsmärkning, där vi vill veta var grisen är född, uppfödd och slaktad. Sannolikt får smågrisen väl så mycket antibiotika som slaktgrisen.