Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Hur ska vi minska köttkonsumtionen och samtidigt välja rätt kött

torsdag 12 april 2012

Den 11 april samlade VK nästan 30 deltagare till en engagerad diskussion. Många var där, politiker, myndigheter, bönder och NGO:s, men vi saknade köttindustrin, handeln (större del av dagen) och storhushåll och restaurang. Anita Lundström Naturvårdverket presenterade rapporten Köttkonsumtionens klimatpåverkan – drivkrafter och styrmedel. Elin Röös presenterade sitt förslag till Köttguide, som ska vägleda upphandlare, butikspersonal och medvetna konsumenter.

Vi kan konstatera att trots kampanjer som ”Köttfri måndag”, så har den svenska köttkonsumtionen bara ökat. Under diskussionen utkristalliserades ett antal handlingsalternativ. Om man får genomslag på budskapet om köttminskning till konsumenterna, så riskerar detta att slå på det svenska köttet i butik och det anonyma importerade köttet som hamnar i storhushåll och restaurang påverkas marginellt.Ursprungsmärkning i storhushåll och restaurang kan vara ett alternativ. Att hitta tydliga ursprungsneutrala kriterier som underlag för upphandling och inköpare var ett annat. Här kan köttguiden vara ett hjälpmedel. Förutom att vi måste kvantifiera en eftersträvandsvärd minskning, måste vi se till att det kött vi väljer gynnar flera attraktiva syften minskad klimatpåverkan, men också biologisk mångfald, god djuromsorg eller andra miljömål.

Den höga köttkonsumtionens hälsoaspekter är en fråga för sig. Det är bra om Livsmedelsverket (SLV) bestämmer sig. Inte minst gentemot de offentliga upphandlarna, som behöver luta sig mot SLV:s kostråd. Sedan finns det en filosofisk aspekt kring vår relation till kött. Varför anser många män att kött är nödvändigt? Vi Konsumenter kommer att skapa nätverk och grupper för att gå vidare.