Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Hållbar konsumtion

”Hur” är väl så viktigt som ”Vad” från hållbarbetssynpunkt

Vi Konsumenter har i över tio år haft fokus på hållbar produktion och konsumtion av mat. Sedan några år har hållbarhetsfrågorna fått starkt ökat uppmärksamhet med klimat i medialt fokus. Men det finns ett stort behov av att bredda debatten till flera hållbarhetskriterier. Målkonflikter måste hanteras. Omvärlden förändras och ny kunskap tillkommer. Vi Konsumenter anser, med dagens kunskap och våra värderingar, vad hållbar konsumtion av mat innebär och har samlat detta i vår hållbarhetsdeklaration.

Läs Vi Konsumenters hållbarhetsdeklaration i sin helhet

Läs Vi Konsumenters hållbarhetsdeklaration i sammanfattning

 

Vi Konsumenter har med stöd av medlemmarna prioriterat frågor kring hållbar livsmedelskonsumtion och produktion. Framför allt har VK arbetat med frågor kring minskad köttkonsumtion och minskad risk för antibiotikaresistens. VK har formulerat sina värderingar kring livsmedel.

Läs Vi Konsumenters värderingar kring livsmedel från tidigare