Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Hållbar konsumtion

Vi Konsumenter har med stöd av medlemmarna prioriterat frågor kring hållbar livsmedelskonsumtion och produktion. Framför allt har VK arbetat med frågor kring minskad köttkonsumtion och minskad risk för antibiotikaresistens. VK har formulerat sina värderingar kring livsmedel.

Läs mer