Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.