Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Nyhetsbrev februari 2024: Hoppas på fortsatt stöd

fredag 2 februari 2024

Vi Konsumenter (VK) hoppas på fortsatt stöd för vårt arbete för en hållbar och hälsosam produktion och konsumtion av mat. VK deltar i det arbetet i Livsmedelsverkets och Jordbruksverkets råd och också kring djurskyddsfrågorna i utredningen ”Stärkt konkurrenskraft för livsmedelsproducenter och ett starkt djurskydd”. Dessutom är vi remissinstans för fler tunga remisser. Vi vill också gärna ordna trevliga seminarier kring hållbarhet och mat. Alla insatser i föreningen drivs av ideella krafter.

Medlemsavgiften till föreningen Vi Konsumenter 250 kr betalas till postgiro 41 80 03 -0 eller Swish 123 345 1804. Glöm inte att ange avsändare och gärna mail-adress.
Vi tackar för ert stöd!

2023 års hållbarhetskock
Carola Magnusson, Stora Skuggan, kunde inte delta vid vårt samtal på KSLA den 29 november. Gunnela och Christina fick glädjen att dela ut diplomet den 19 januari på Stora Skuggan i samband med att från STV kände Henrik Ekman hade en fotoutställning. Så roligt att få uppmärksamma Carolas långa och ihärdiga arbete med hållbar mat inför en bred publik. Läs mer här.

Utredning om konkurrens
Stärkt konkurrenskraft för livsmedelsproducenter och ett starkt djurskydd LI 2023:1 heter utredningen som har haft tre expertgruppsmöten förutom hearings i juni 2023. Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2024. Utredningen ska bl a analysera och föreslå åtgärder för att stärka konkurrensförutsättningarna med bibehållna högt ställda djurhållningskrav. I direktivet refereras till Konkurrenskraftutredningen från 2015. Då bör man påminnas om vad som hänt sedan dess. 2016 introducerades märkningen Från Sverige. Svenskmärkningen har varit framgångsrik och uppskattas av konsumenterna. Kommunikationen bygger till stor del på svenska mervärden där svenskt djurskydd ligger högt. Ny djurskyddslag antogs av riksdagen 2018 där djurhälsa, djurvälfärd och naturligt beteende fortsatt är vägledande. Lagstiftningen ska förebygga djurskyddsproblem. Svenska marknadsandelarna sjönk efter EU-inträdet, men det har skett en återhämtning och särskilt efter 2013 ökade den svenska marknadsandelen för i stort sett alla animalier (60 -100 %), undantag lamm, speciellt under pandemin.  Att andelarna minskar från 2022 är förklarligt med tanke på inflation och ökade priser. Enligt uppgift håller ändå svenskt kött och mejeri ställningarna, medan importen av kyckling har ökat.

Kampanjen ”jagvillbeta”
Vi konsumenter tillsammans med World Animal Protection, Sverige, Djurskyddet Sverige, Svenska Djurskyddsföreningen och Djurens Rätt är avsändare med stöd av bl a Konsumentföreningen Stockholm och Compassion in World Farming, Sverige. Skriv under och visa landsbygdsministern det starka stöd som beteskravet för kor har hos svenska konsumenter. Det vet vi från ett flertal konsumentstudier. Dagligvaruhandelns hållbarhetsråd har också ställt sig bakom det svenska kravet på kors rätt till bete, som det starkaste mervärdet för svensk mat. Djurvälfärd ligger på andra plats efter den egna hälsan i SifoKantar från oktober 2023.

Djurskyddet i EU
Till stor besvikelse presenterade EU-kommissionen inte förslag till ny EU-lagstiftning för fler av lantbrukets djur i december som var planerat. Kommissionen har dock meddelat att man fortsätter att bereda frågorna. Det finns en stark konsumentopinion inom EU som vill ha starkare djurskyddslagstiftning. Byggt på omfattande rapporter från EFSA (European Food Safety Authority) fanns förslag till flera skärpningar av gällande direktiv och utökad lagstiftning.  Det som presenterades i december var en djurskyddsförordning för djurtransporter och en förordning för spårbarhet och djurskydd för hund och katt. VK är remissinstans.

Gunnela Ståhle
Mariell Juhlin
Christina Möller
Carina Lundgren
Sören Persson
Inger Helgesson
Anders Engström