Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Påminnelse: Inbjudan till samtal om maten vi ska äta

torsdag 16 november 2023

Det närmar sig, vårt samtal om framtidens mat. Du som vill vara med, på plats eller digitalt, anmäl dig snarast enl nedan. Välkommen!


Den 29 november bjuder Vi Konsumenter in till ett samtal kring de uppdrag som är på gång när det gäller vad vi ska äta och hur och var maten ska produceras. Livsmedelsstrategi 2.0, Svenska kostråd och utredningen kring mål för hälsosam och hållbar konsumtion av livsmedel ligger till grund för diskussionen och vi tycker att ett öppet samtal är en bra form för att låta alla komma till tals.

Gunnela Ståhle har sammanställt ett dokument som kan tjäna som inspiration och underlag för samtalet.

Tid: Onsdag den 29 november kl 17.00 – 19.00

Plats: Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA, Drottninggatan 95 B, Stockholm

Efter samtalet bjuder vi på förtäring med vin eller alkoholfritt.

Tyvärr är vi i dessa dyrtider tvungna att ta betalt för maten, 200 kr för medlemmar och 300 kr för övriga. Betalning sker till postgiro 41 80 03-0 eller Swish 123 345 1804.

Blir du medlem för 2024 i samband med att du anmäler dig gäller förstås det lägre priset för maten, vänligen se här. Medlemsavgiften i VK är 250 kr.

Vi hoppas givetvis att du kan delta på plats, men vi erbjuder också närvaro via länk.  Anmäl dig snarast till inger.helgesson@gmail.com och ange om du deltar på plats eller digitalt, om du vill ha förtäring efter samtalet och om det finns ev. allergier.

Varmt välkomna önskar

Gunnela Ståhle
Mariell Juhlin
Christina Möller
Carina Lundgren
Sören Persson
Inger Helgesson
Anders Engström