Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Vart är vi på väg? Samtal om nya mål för svensk mat

måndag 9 oktober 2023

Det händer mycket inom livsmedelsområdet just nu. Föreningen Vi Konsumenter bjuder in till ett öppet samtal kring utmaningar för bönder, industri, dagligvaruhandel, forskning, myndigheter och konsumenter. Vad blir konsekvenserna av Livsmedelsstrategi 2.0, NNR (de nordiska näringsrekommendationerna), svenska kostråd och regeringsuppdraget Hållbar och hälsosam konsumtion?

Tid: Onsdag den 29 november kl 17.00 – 19.00

Plats: Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA, Drottninggatan 95 B, Stockholm.

Efter samtalet blir det förtäring med vin eller alkoholfritt. VK:s sekreterare Christina Möller står för mat och dryck och då vet du att det som vankas är läckert! Tyvärr är vi i dessa dyrtider tvungna att ta betalt för maten, 200 kr för medlemmar och 300 kr för övriga. Blir du medlem för 2024 i samband med att du anmäler dig betalar du förstås det lägre priset.
Betalning sker till postgiro 41 80 03-0 eller Swish 123 345 1804. Medlemsavgiften i VK är 250 kr.

Helst vill vi givetvis att du kan delta på plats, men vi erbjuder också närvaro via länk. Anmäl till inger.helgesson@gmail.com  senast 10 november om du deltar på plats eller digitalt och om du vill ha förtäring efter samtalet.
Vår ordförande Gunnela Ståhle har sammanställt ett dokument kring utmaningarna med ett förslag till syntes och ett antal frågeställningar som kan komma upp under samtalet. Länkar till detta dokument finns här och skickas också längre fram till alla som anmält sig.

Välkomna!
Gunnela Ståhle
Mariell Juhlin
Sören Persson
Carina Lundberg
Inger Helgesson
Anders Engström