Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Nyhetsbrev april 2021

torsdag 22 april 2021

Seminarium inför årsmötet 21 april
Vi Konsumenter hade bjudit in Anita Falkenek, VD för KRAV, för att berätta om KRAV:s utmaningar för framtiden. KRAV har jobbat med utveckling och förenkling av sitt regelverk. KRAV till skillnad från EU-ekologiskt har regelverk för socialt ansvar och större krav på djurvälfärd och man vill öka hållbarhetsaspekterna. Anita bekräftar att efter några år av positiv utveckling av efterfrågan och försäljning av KRAV-produkter så har försäljningsökningen i butik stagnerat till förmån för svenskt och växtbaserat. Ekologiskt har dock större andel i E-handeln. Även om handeln uttalar att man stimulerar ekologisk mat, så är det tydligt att dagligvaruhandeln gör andra prioriteringar i sin kommunikation. Den offentliga upphandlingen har högre andel ekologiskt. KRAV styrka finns framför allt på animaliesidan mjölk, kött, ägg och matfett. Man samarbetar med Svenskmärkning, vilket är positivt. En utmaning är också restaurangmarknaden där KRAV sett över och förenklat sitt regelverk.

Anita oroar sig över att matmarknaden börjar få en mångfald av miljömärken, som kan vara förvirrande för konsumenterna. Framför allt gäller det klimatavtryck, där bakgrundsfakta kan variera stort. Inte sällan bygger dessa också ofta på schabloner. Det är ett övergripande problem när det gäller hållbarhetsmärkningar att data saknas. Det kan gälla användningen av bekämpningsmedel, övergödning eller fakta kring biologisk mångfald.  Risken är att företagen som märker kan komma att utpekas för ”green wash”.

Årsmötet 21 april
Årsmötet genomfördes med bravur under ordförandeskap av Marie Linder, ordförande för Sveriges Konsumenter. Verksamheten under 2020 presenterades och framtidsplanerna för 2021. Fullständiga rapporter hittar ni här på hemsidan under fliken Om oss, årsmöte. VK hävdar med rätt att vi är på plats där besluten tas. Vi finns representerade i Allmänna Reklamationsnämnden, ARN,
Jordbruksverkets och Livsmedelsverkets hållbarhetsråd, STRAMA VL (antibiotika till djur), Näringsdepartementets nationella nätverk för djurskydd och i Kommerskollegiums grupp för hållbar handel.  VK finns i Svenskt Sigills standardråd, Sveriges Konsumenters matgrupp och KSLA/Axfoundations plattform kring antibiotikaresistens. Inte att förglömma Råd & Röns Smakpanel.

Styrelsen beviljades ansvarfrihet. Glädjande nog omvaldes hela styrelsen, som ser ut som följer: Gunnela Ståhle, ordförande, Christina Möller, sekreterare, övriga ledamöter: Mariell Juhlin, Carina Lundgren, Sören Persson och Inger Helgesson. Ny adjungerad kassör är Anders Engström. Lars Nilsson avtackades som kassör. VK fortsätter att fokusera på hållbar produktion och konsumtion av mat, producerad inom ramen för planetens gränser, antibiotikaresistens och ett gott djurskydd. VK har formulerat en hållbarhetdeklaration kring vilka kriterier som bör gälla när vi talar hållbar konsumtion. Deklarationen finns att läsa här. Vi vänder oss mot förenkling i debatten som riskerar missa viktiga kriterier inom planetens gränser och de målkonflikter som finns. Vi uppmärksammar också effekterna av vår import av mat och att djurhållningen kan ha en viktig roll i ett hållbart jordbruk. Under årsmötet användes en presentation av VK:s verksamhet under det gångna året, den finns att läsa här.

Att välja djurschysst mat
Den 28 april ordnar Djurskyddet Sverige sin djurskyddskonferens med konsumentfokus. Anmälan och program hittar ni här. VK kommer att presentera flera konsumentstudier, som bekräftar svenska konsumenters engagemang i djurens välfärd. Den senaste från slutet av februari låg till grunden för debattartikeln i Svenska Dagbladet 3 mars. En majoritet av konsumenterna vill att djur ska gå ute. Frågan är speciellt aktuell när exempelvis ARLA ordnar digitalt kosläpp den 24 april. VK vill att alla svenska kor ska ha rätt till bete, för att vi tryggt ska kunna välja svenska mejeriprodukter.

VK vill rikta ett speciellt tack till Åsa Domeij, Axfood som sedan flera år drivit att beteskravet är ett viktigt mervärde för svenska mejeriprodukter. Axfood har dessutom utökat sina krav till att kräva betesrätt för tjurar. Man kräver också märkning att köttet kommer från betande djur. Det är något som Djurskyddet Sverige och Vi Konsumenter krävde vid en presskonferens i mars 2010. Det är glädjande att frågan nu efter tio år kommer upp på dagordningen inom dagligvaruhandeln.

Påminnelse om medlemsavgift
Ni som redan betalt tackar vi. Medlemsavgiften till föreningen Vi Konsumenter 250 kr betalas till postgiro 41 80 03 -0 eller Swish 123 345 1804. Glöm inte att ange avsändare och gärna mail-adress. Vi tackar för ert stöd. Allt arbete inom föreningen sker på frivillig basis, men vi är beroende av medlemsavgifter för att kunna ordna seminarier i aktuella ämnen och vara på plats där besluten tas.

Gunnela Ståhle
Mariell Juhlin
Christina Möller
Carina Lundgren
Sören Persson
Inger Helgesson