Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Remissyttrande Livsmedelsverkets reviderade råd ”Bra måltider på sjukhus”

torsdag 9 januari 2020

Livsmedelsverket har omarbetat sina råd för mat inom sjukvården, som ska tjäna som grund för måltidsplaneringen. Vi konsumenter (VK) som i sin verksamhet prioriterar hållbar konsumtion och som också engagerat sig i kriterier för offentlig upphandling vill framföra några synpunkter fram för allt kring miljö – och hållbarhet.

Ladda ner bifogat remissyttrande