Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Framtidens hållbara mat – hur ska vi välja?

tisdag 30 april 2019

I bilagan finner du Elin Röös, SLU presentation på Vi Konsumenters årsmöte den 8 april

Ladda ner bifogat dokument